Z rynku finansowego

Z rynku finansowego

Trendy na rynku kredytowym w Polsce – prezentacja Prezesa Biura Informacji Kredytowej

bik.01.400x205Jaki wpływ na rzetelność kredytobiorców ma rodzaj posiadanych zobowiązań? Czy lojalność klientów przekłada się również na ich wiarygodność płatniczą? Wreszcie – jak przenikanie się klientów  pomiędzy sektorem bankowym a pozabankowym wpływa na jakość portfela kredytowego w obu tych sektorach? To tylko niektóre z analiz, regularnie prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej. Podczas IX Forum Ryzyka Bankowego Prezes BIK Mariusz Cholewa w swej prezentacji zawarł najistotniejsze wnioski z tychże analiz.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Banknot z marszałkiem Józefem Piłsudskim

141107.nbp.400xW związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, przypominamy wyjątkowy banknot, którym Narodowy Bank Polski upamiętnił Legiony Polskie. Banknot „100. rocznica utworzenia Legionów Polskich”, wprowadzony do obiegu 5 sierpnia 2014, jest pierwszym  polskim banknotem wykonanym z polimeru. Na jego przedniej stronie znajduje się wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego, a na odwrotnej – orzełka legionowego i odznaki I Brygady Legionów Polskich, a także Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari nadanego Marszałkowi.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Z rynku finansowego

Więcej kredytów, mniej zaległości: dane BIG InfoMonitor potwierdzają dobrą tendencję na rynku

big.infomonitor.01.400x213Banki mogą mieć podwójny powód do zadowolenia: po pierwsze, liczba kredytów, w tym również tych udzielanych konsumentom, systematycznie idzie w górę. Po drugie, wzrostowi akcji kredytowej nie towarzyszy przyrost „złych długów” – wręcz przeciwnie, w dziedzinie kredytów dla konsumentów dał się ostatnio zaobserwować spadek kredytów przeterminowanych na okres dłuższy niż 60 dni.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Wiadomości | Z rynku finansowego

Nowe standardy dla doradców kredytowych

bank.09.2014.foto.036.a.400xPrace nad implementacją tzw. dyrektywy hipotecznej do prawa polskiego dopiero się zaczynają – tymczasem sektor finansowy niezależnie wdraża własne standardy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży kredytów hipotecznych. 20 sierpnia br. prezesi Związku Banków Polskich oraz Związku Firm Doradztwa Finansowego zaprezentowali Rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Wiadomości | Z rynku finansowego

Polska stała się europejskim liderem w dziedzinie kredytów konsumpcyjnych

141027.raport.zbp.400xPrezentacja raportu „Polityka kredytowa w Polsce i Unii Europejskiej”, opracowanego przez ekspertów Związku Banków Polskich, była sporym wydarzeniem medialnym. To pierwszy z serii raportów ZBP, bazujących na danych unijnego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Banku Centralnego, który pokazuje miejsce Polski na bankowej mapie Wspólnoty.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia | Z rynku finansowego

VI Kongres Bancassurance: Rekomendacja U to nie koniec zmian regulacyjnych

zbp.08.400x399Rekomendacja U nie jest jedyną nowinką z dziedziny prawa, jaka czeka nas w najbliższym czasie – o innych projektach zmian legislacyjnych, zarówno na szczeblu krajowym jak i wspólnotowym, mówił Piotr Radziszewski – Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów. Istotną wiadomością dla bankowców – już niedługo pełniących funkcję OWCA, czyli „osoby wykonującej czynności agencyjne” – może być rządowy plan deregulacji w pośrednictwie ubezpieczeniowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia | Z rynku finansowego

O co mogą powalczyć banki na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego? VI Kongres Bancassurance

141023.konferencja.03.400x300Regres na rynku ubezpieczeń na życie jest faktem – i spory udział w tym mają czynniki natury regulacyjnej. Dodatkowo na rynku ubezpieczeniowym nie od dziś trwa wojna cenowa, a grono pośredników poszerza się o nowe podmioty. W jaki sposób banki mogą wykorzystać ten burzliwy okres? Jakie nisze pozostały do zagospodarowania? Na te pytania szukali odpowiedzi Leszek Niedałtowski – Wiceprezes Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i Wiceprezes Zarządu STBU Advance oraz Daniel Zdziński – Prezes Zarządu STBU Direct.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia | Z rynku finansowego

Rynek bancassurance z perspektywy bankowców i ubezpieczycieli – VI Kongres Bancassurance

zbp.01.400x155Jak wygląda polski rynek bancassurance na pięć miesięcy przed Rekomendacją U? Odpowiedzią na to pytanie były dwa raporty, przygotowane przez ekspertów z sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego. Krzysztof Charchuła reprezentujacy Polską Izbę Ubezpieczeń zaprezentował wyniki analiz PIU, opartych na danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń do Izby w trybie kwartalnym. W raporcie uwzględniono wyniki zakładów ubezpieczeń reprezentujących przeszło 90 proc. udziału w rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia | Z rynku finansowego

Rekomendujemy bancassurance – VI Kongres Bancassurance – relacja

141023.morawski.02.400x300Czy łączenie oferty bankowej i ubezpieczeniowej stanowi obszar perspektywiczny dla obu sektorów? Jaką rolę na polskim rynku bancassurance odgrywa segment ubezpieczeń na życie? W jakim stopniu nowe regulacje mogą wpłynąć na sprzedaż ubezpieczeń w kanale bankowym? To główne kwestie omawiane podczas szóstej już edycji Kongresu Bancassurance, organizowanej przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń pod hasłem „Rekomendujemy bancassurance”. W obradach kongresu biorą udział przedstawiciele sektora bankowego i ubezpieczeniowego, Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego oraz niezależni eksperci.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo i regulacje | Z rynku finansowego

Nadzór bankowy w Europie i Polsce: ile swobody, ile regulacji?

141023.morawski.01.400x300Działalność regulacyjna organów nadzoru wobec instytucji finansowych – pod takim hasłem przebiegał pierwszy dzień tegorocznej edycji Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń. Temat nie był wybrany przypadkowo: rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, dotychczas stosowane wobec sektora bankowego, zaczynają obejmować również rynek ubezpieczeń. Pierwszym – i bynajmniej nie ostatnim – tego typu dokumentem adresowanym zarówno banków jak i ubezpieczycieli jest opublikowana w czerwcu tego roku Rekomendacja U. Podczas sesji inauguracyjnej Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wyraził opinię, że kolejne rekomendacje dla sektora ubezpieczeniowego to tylko kwestia czasu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia | Z rynku finansowego

Doradca finansowy: pasterz, wilk, czy owca?

konferencja02.400xEFPA Polska zorganizowała panel pod tytułem: Doradca finansowy: pasterz, wilk, czy owca?

Dyskusję poprowadził Pan Maceiej Samcik z Gazety Wyborczej, a dyskutowali Włodzimierz Grudziński, Doradca Prezesa ZBP, Barbara Stęchły, Dyrektor, Bankowość Prywatna, Raiffeisen Bank SA, Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy, ZBP, Piotr Słodowicz, EFPA EFP, mbank SA oraz Maciej Masłowski, Wiceprezes, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce

bank.03.400x268Proces wdrożenia w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wszedł w kolejną fazę. Polska wdraża, podobnie jak inne kraje członkowskie, krajową ramę kwalifikacji (PRK) i odnosi ją do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), powstałej w 2008 roku. W toku konsultacji są założenia przyszłej ustawy wprowadzającej System, a niektóre branże podjęły już wysiłek tworzenia sektorowych ram kwalifikacji, stanowiących III poziom Polskiej Ramy – kluczowy dla opisu i zinterpretowania konkretnych kwalifikacji istotnych i specyficznych w poszczególnych sektorach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Wiadomości | Z rynku finansowego

Sprawniejsza wymiana informacji pomiędzy bankami

OGNIVO jest elektroniczną platformą komunikacyjną, zbudowaną z komplementarnych modułów, której podstawowym zadaniem jest usprawnianie wymiany informacji związanych z rozliczeniami pomiędzy bankami – uczestnikami systemów ELIXIR® i EuroELIXIR oraz podmiotami współpracującymi z nimi. Z usługi, wdrożonej i systematycznie rozwijanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych), korzystają ZUS, Poczta Polska, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne oraz komornicy sądowi. Jedną z najnowszych funkcjonalności usługi OGNIVO jest moduł Informacja wyprzedzająca o saldach przychodzących.

CZYTAJ WIĘCEJ
Technologie i innowacje | Z rynku finansowego

Raport z BIK uzyskamy czterokrotnie szybciej: Biuro wdraża nowe technologie przechowywania danych

141015.nowe.technologie.02Rosnące zainteresowanie wymianą informacji gospodarczej niesie za sobą szereg wyzwań nie tylko natury prawnej. Dla instytucji odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie informacji o zobowiązaniach oznacza to przede wszystkim stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług – za co niemałą odpowiedzialność ponoszą systemy informatyczne tych placówek.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Finanse i gospodarka | Wiadomości | Z rynku finansowego

Wdrożone wiele lat temu systemy ograniczają możliwości rozwoju banków

Rozwiązania informatyczne, które były szczytem osiągnieć technologicznych 15 lat temu, obecnie są przestarzałe i kosztowne w utrzymaniu. Dodatkowo, ze względu na typowo księgowe podejście i małą otwartość, wdrożone wiele lat temu systemy ograniczają możliwości rozwoju banków. Stąd wiele z nich rozważa zmianę systemu centralnego, co idealnie zbiega się w czasie z wejściem na rynek nowego gracza.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Wiadomości | Z rynku finansowego

Dostęp osób niepełnosprawnych do usług finansowych jest dla polskiej bankowości absolutnym priorytetem

bank.09.2014.foto.049.a.400xUświadamianie bankowców o potrzebach i oczekiwaniach osób z niepełnosprawnością, e-bankowość przyjazna dla niepełnosprawnych i stała współpraca z organizacjami reprezentującymi te osoby – oto główne kierunki działania określone w porozumieniu, podpisanym 26 sierpnia br. przez prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz prezesa Fundacji Integracja Piotra Pawłowskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Sektor bankowy w Europie Środkowej – na północy dobrze, na południu gorzej

141003.deloitt.banki.01.400Polska liderem

Sektor bankowy w Europie, według analiz przeprowadzonych przez analityków firmy Deloitte, znacznie się różni w zależności od położenia geograficznego kraju. Oceniając ogólną sytuację ekonomiczno-gospodarczą Unii Europejskiej, można powiedzieć, że minione dwa lata to okres wchodzenia na zdrową ścieżkę stabilnego rozwoju gospodarczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Liczba klientów indywidualnych z dostępem do Internetu przekroczyła 23 mln osób – w ciągu trzech miesięcy wzrosła o blisko 800 tys.

zbp.01.400x155W ciągu roku ponad 2 mln osób uzyskało dostęp do bankowości internetowej, co stanowi wzrost o prawie 10 proc. w porównaniu do II kw. 2013 roku. Tym samym liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej na koniec czerwca br. przekroczyła 23 mln, co jest zgodne z oczekiwaniami specjalistów. Jednocześnie w ostatnich trzech miesiącach, o blisko 4 proc. spadła liczba aktywnych klientów indywidualnych. W porównaniu do roku poprzedniego o ponad 8 proc. wzrosła również liczba klientów MSP mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 282 Z 283