Casus Finanse SA – 40% wzrostu wartości nominalnej zleconych wierzytelności w I półroczu 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

casus.finanse.01.400x230Grupa Casus Finanse, specjalizująca się w zarządzaniu wierzytelnościami, osiągnęła w I półroczu 2014 roku przychody w łącznej wysokości 27,7 mln PLN. Grupa Casus Finanse przyjęła do obsługi wierzytelności zlecone o łącznej wartości nominalnej o 40% wyższej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największą grupę obsługiwanych portfeli stanowią wierzytelności detaliczne, jednak od kilku kwartałów na znaczeniu zyskują też wierzytelności hipoteczne i MŚP.

140930.casus.finanse.01a.603Grupa Casus Finanse odnotowuje intensywny wzrost zarówno pod względem liczby, jak i wartości obsługiwanych wierzytelności. W pierwszym półroczu 2014 r. wartość nominalna wierzytelności zleconych do obsługi wyniosła 579 mln PLN, czyli o blisko 40% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku  (441 mln PLN – I półrocze 2013). Łączna liczba spraw zleconych Grupie Casus Finanse, obsługiwanych w imieniu własnym spółki oraz obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych, wyniosła na dzień 30.06.2014 roku 203 tysiące sztuk, a ich łączna wartość nominalna osiągnęła kwotę przekraczającą 1 mld 25 mln PLN. Jest to ponad trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Duży wzrost ilości, jak również wartości obsługiwanych spraw, zwłaszcza w obszarze inkasa, pozwolił nam uplasować się w ścisłej czołówce firm z branży zarządzania wierzytelnościami. To miejsce bardzo nas cieszy i motywuje do rozwoju współpracy z dotychczasowymi Klientami oraz  pozyskiwania nowych Partnerów.  Rosnąca liczba zleceń świadczy o zaufaniu naszych Klientów. Potwierdzamy też naszą determinację związaną z dalszym rozwojem naszej Grupy, zarówno w obszarze inkasa, jak i zakupu portfeli. Zamierzamy utrzymać tendencję wzrostową w obu tych obszarach” – powiedział Sławomir Szarek, Prezes Zarządu Casus Finanse SA.
140930.casus.finanse.02.882

Intensywny rozwój

Grupa rozwija się w kilku kierunkach. Stale inwestuje w obszarze zarządzania wierzytelnościami, który stanowi core biznesu Casus Finanse. Równolegle do podstawowej działalności rozwijany jest także zakres usług świadczonych przez spółkę BPO Management, specjalizującą się w obsłudze procesów telesprzedaży, infolinii i helpdesku, badań ankietowych i zarządzania korespondencją masową. Spółka BPO Management daje gwarancję profesjonalnego serwisu  skierowanego także do klientów niekorzystających ze standardowych usług Casus Finanse.

Trendy na rynku zarządzania wierzytelnościami

140930.casus.finanse.03.452Według prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową branża zarządzania wierzytelnościami stale się rozwija. Dalszy wzrost tego rynku możliwy jest dzięki rosnącej akcji kredytowej zarówno w sektorze bankowym, jak też w sektorze firm pożyczkowych i SKOK-ów. Widoczny jest także wzrost zainteresowania outsoucingiem odzyskiwania wierzytelności ze strony sektora pozabankowego (SKOK-i, towarzystwa ubezpieczeń, sektor energetyczny i mediowy), a także ze strony banków. Tutaj na przestrzeni 5 lat zauważalne są wzrosty do poziomu od 20% do 40% w każdym z trzech obszarów – wierzytelności detaliczne, wierzytelności gospodarcze i wierzytelności hipoteczne. Ten ostatni rynek w ostatnich latach najbardziej zyskał na znaczeniu.

Źródło: Grupa Casus Finanse