Brexit: co się zmieni w przelewach płatniczych z UE do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 roku?

Brexit: co się zmieni w przelewach płatniczych z UE do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 roku?
Brexit Fot. stock.adobe.com/Steidi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prawo UE ma zastosowanie do Wielkiej Brytanii tylko do końca tego roku. Co to oznacza dla sektora bankowego i systemów płatniczych?‒ pisze Sylwia Kowalczyk ze Związku Banków Polskich.

Wielka Brytania po 47 latach członkostwa opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku. Zgodnie z umową o wystąpieniu jest obecnie oficjalnie państwem trzecim UE, a zatem nie uczestniczy już w procesie decyzyjnym Unii.

Unia Europejska i Wielka Brytania uzgodniły jednak wspólnie okres przejściowy, który potrwa już tylko do 31 grudnia 2020 r.

Wielka Brytania nie wystąpiła o przedłużenie w/w okresu przejściowego w terminie przewidzianym w Umowie wystąpienia.

Klienci, inwestorzy powinni być uczuleni na próby wyłudzenia danych czy przedstawiania nieprawdziwych informacji dotyczących postępowania związanego z brexitem.

Do końca tego roku obywatele, konsumenci, przedsiębiorstwa  będą prowadzić normalną działalność zarówno w Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii.

Prawo UE ma zastosowanie do Wielkiej Brytanii tylko do końca tego roku.

Co to oznacza dla sektora bankowego i systemów płatniczych?

– Od 1 stycznia 2021 roku świadczenie usług finansowych z upoważnionymi instytucjami w Wielkiej Brytanii dla klientów z Unii Europejskiej na zasadzie transgranicznej (passporting) nie będzie już możliwe;

– Brytyjskie instytucje finansowe oferujące usługi klientom z UK powinny upewnić się, że uzyskały niezbędne zezwolenia od właściwych organów UE oraz zapewnić skuteczne informowanie swoich klientów w UK dotyczące dostępności usług po zakończeniu okresu przejściowego;

– Certyfikaty eIDAS wydane brytyjskim dostawcom usług informacyjnych o koncie oraz dostawcom usług inicjowania płatności powinny zostać cofnięte bo nie będą już obsługiwane;

– Dostawcy usług płatniczych będą zobligowani do podawania szczegółów dotyczących płatnika i odbiorcy w przypadku transferu środków między UE a Wielką Brytanią.

Czytaj także: Brexit: 1,8 mln Brytyjczyków w UE może mieć kłopot z obsługą bankową

Przelewy bankowe w po brexicie

European Banking Authority zwraca uwagę dostawcom usług płatniczych z siedzibą w UE (PSP) na ich obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie przelewów bankowych (UE) 2015/847, że przelewy „z” i „do” UK będą im podlegać.

Oznacza to, że przelewy z UE do Wielkiej Brytanii będą musiały zawierać oprócz informacji o numerze rachunku płatniczego płatnika lub unikalnego identyfikatora transakcji również nazwę płatnika, jego adres, numer dokumentu osobistego, numer identyfikacyjny klienta lub datę i miejsce urodzenia.

Czytaj także: Brexit: dłuższy oddech dla podmiotów działających poza rynkiem regulowanym instrumentów pochodnych

Wielka Brytania nadal będzie uczestniczyć w zakresie geograficznym w SEPA, jednak SEPA transakcje, które będą miały być wykonane lub rozliczone na dzień 1 stycznia 2021 będą musiały zawierać:

Dla SCT i SEPA Natychmiastowy przelew kredytowy (SCT Inst) od zleceniodawcy:

– Pełne dane adresowe Zleceniodawcy,

– Kod BIC z Banku Beneficjenta (gdy bank Zleceniodawcy tego zażąda).

Dla SDD Core i SDD B2B od wierzyciela:

– Pełne dane adresowe Dłużnika,

– Kod BIC od Dłużnika banku (gdy bank Wierzyciela tego zażąda).

W związku z w/w zmianami należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia działań o charakterze przestępczym, wykorzystujących sytuację wynikającą zakończenia okresu przejściowego.

Klienci, inwestorzy powinni być uczuleni na próby wyłudzenia danych czy przedstawiania nieprawdziwych informacji dotyczących postępowania związanego z brexitem.

Sylwia Kowalczyk

Sylwia Kowalczyk,

Związek Banków Polskich.

Źródło: aleBank.pl