BRE bankiem przyjaznym dla przedsiębiorców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

brebank.250xKapituła 14 edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko - Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw przyznała BRE Bankowi tytuł Laureata Konkursu wraz ze Statuetką oraz Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami.

W tym roku po raz pierwszy BRE Bank występował w konkursie wspólnie z mBankiem i MultiBankiem.

BRE Bank wyróżniony został w kategorii „Bank uniwersalny”. Tytuł Laureata otrzymałza stworzenie unikatowego standardu obsługi przedsiębiorców, zbudowanie zespołów wysokiej klasy specjalistów do współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także skonstruowanie oferty produktów, która sprzyja szybkiemu rozwojowi przedsiębiorstw i polskiej gospodarki. BRE Bank otrzymał również specjalne wyróżnienie Diamentową Statuetkę za systematyczne wzbogacanie i usprawnianie przyjaznej współpracy z MSP na przestrzeni ostatnich 10 lat. Zdobyte tytuły są dowodem docenienia aktywnej działalności BRE Banku na rzecz małych i średnich firm, szerokiej dostępności oferty i wysokiej jakości obsługi klientów sektora MSP.

– BRE Bank obsługuje już ponad 15 tys. firm. Nie znaczy to jednak, że naszych klientów korporacyjnych traktujemy w sposób masowy. Do pracy z każdym staramy się podchodzić indywidualnie, dlatego kładziemy duży nacisk na poziom obsługi oferowany przez naszych doradców – mówi Przemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku do spraw bakowości korporacyjnej. – Wierzymy, że dzięki dobrej i długotrwałej relacji z bankiem firma może szybciej się rozwijać, a to jest korzystne dla obu stron, a także całej gospodarki, szczególnie w przypadku firm z sektora MSP – dodaje. Przemysław Gdański zaznacza dodatkowo, że otrzymana po raz kolejny nagroda „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” jest dla BRE ważnym potwierdzeniem, że warto doskonalić poziom obsługi i ofertę produktową skierowaną dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Godło promocyjne przyznawane jest tym instytucjom finansowym, które zostaną pomyślnie zweryfikowane w obu etapach konkursu, czyli tym, które charakteryzują się rzeczowym podejściem i zrozumieniem specyfiki problemów przedsiębiorców, a także tym, które dokonały niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać pojawiające się możliwości budowy silnych więzi z sektorem MSP, zarówno przy wykorzystaniu nowych technologii jak i potencjału ludzkiego.

Po raz pierwszy BRE Bank wystąpił w konkursie wspólnie ze swoimi markami detalicznymi – mBankiem i MultiBankiem. Do końca roku wszystkie trzy marki zostaną zintegrowane i od tej pory występować będą pod nazwą mBank.

Konkurs Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców ma na celu wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy między instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami sektora MSP, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Podstawowym zadaniem konkursu jest wyróżnienie tych instytucji finansowych, które w swojej działalności dokonują poważnego wysiłku, aby zwiększyć udostępnianie swoich usług dla sektora MSP.