BOŚ chce poprawić rentowność, a w detalu skupić się na ekokredytach i depozytach w formie cyfrowej; jest nowa strategia banku

BOŚ chce poprawić rentowność, a w detalu skupić się na ekokredytach i depozytach w formie cyfrowej; jest nowa strategia banku
By Fermina - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26882867
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BOŚ zakłada, że na koniec 2023 r. wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do około 54 proc., a wskaźnik ROE będzie na poziomie 3,5-5 proc. - poinformował bank w założeniach do strategii na lata 2021-2023.

Bank podał, że celem na koniec 2023 r. jest poziom WNDB powyżej 600 mln zł.

BOŚ celuje we wzrost salda kredytów do 19,6 mld zł w 2023 r. (tj. o 53 proc. w porównaniu z 2020 r.) i wzrost udziału zielonych kredytów w portfelu kredytowym ogółem do 50 proc. (z 36 proc. w 2020 r.).

W ramach nowej strategii bank zakłada zmiany w strukturze aktywów i źródeł finansowania. Przewiduje sukcesywne zwiększenie udziału kredytów dla klientów instytucjonalnych w aktywach ogółem do 60 proc. w 2023 r. (z 44 proc. w 2020 r.) przy wzroście łącznych aktywów do 26,6 mld zł (z 20,3 mld zł na koniec 2020 r.).

Czytaj także: Prezes BOŚ Banku: chcemy tworzyć konsorcja finansujące transformację energetyczną >>>

Nasza strategia ma na celu doprowadzenie do poprawy wszystkich najważniejszych wskaźników do 2023 r. Będziemy iść realistyczną i bezpieczną, ale zdecydowanie wzrostową ścieżką rozwoju.

’Zakładamy m.in. osiągnięcie pozytywnego wskaźnika ROE w każdym z trzech lat obowiązywania strategii i jego wzrost do poziomu 3,5-5,0 proc. w 2023 r. Wynik z działalności bankowej ma natomiast wzrosnąć do ponad 600 mln zł, tj. o 26 proc. w porównaniu z 2020 r. Wdrożenie trwale rentownego modelu biznesowego i operacyjnego umożliwi nam skuteczne wyjście z Programu Postępowania Naprawczego i wejście w kolejny etap rozwoju biznesu” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes BOŚ Wojciech Hann.

Czytaj także: BOŚ Bank: zysk netto grupy w I kw. wyniósł 2,1 mln zł >>>

Zarząd banku zakłada, że działania i czynniki, które znacząco obciążyły wyniki banku w 2020 r., w tym zawiązane rezerwy na ryzyka prawne związane z kredytami walutowymi (głównie w CHF) oraz zwiększone odpisy kredytowe związane z pandemią, nie będą mieć już negatywnego wpływu na wyniki banku od 2021 r.

„Zarząd banku jednocześnie informuje, że niniejsze cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania banku w latach 2021-2023” – napisano w komunikacie.

Wsparcie klientów w zielonej transformacji

Bank podał, że chce koncentrować się na wsparciu klientów w zielonej transformacji. W bankowości korporacyjnej zamierza skupić się na proaktywnej obsłudze firm średnich i dużych oraz jednostek samorządu terytorialnego, oraz selektywnym podejściu do wspieranych sektorów i technologii, z uwzględnieniem ich potencjału dochodowego, wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz możliwości wykorzystania podaży środków publicznych. BOŚ będzie koncentrował się na sektorze energetycznym, transporcie, budownictwie oraz przemyśle, jak również sektorze samorządowym (zwłaszcza w aspekcie finansowania dostawców i spółek komunalnych).

„Zielona transformacja wpłynie praktycznie na wszystkie segmenty gospodarki, tworząc popyt i zapotrzebowanie na inwestycje przede wszystkim w sektorze energetycznym, transporcie i przemyśle. Właśnie na tych sektorach planujemy się skoncentrować w nadchodzących latach, łącząc kompetencje finansowe z wiedzą sektorową i ekologiczną, aby skutecznie wspierać projekty i konkretne technologie z największym potencjałem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i jednocześnie znaczącym potencjałem dochodowym dla banku” – powiedział prezes BOŚ.

Sieć centrów biznesowych ulokowanych docelowo we wszystkich miastach wojewódzkich

Obsługa klientów korporacyjnych realizowana będzie poprzez sieć centrów biznesowych ulokowanych docelowo we wszystkich 16 miastach wojewódzkich (obecnie BOŚ posiada 13 centrów biznesowych).

W bankowości detalicznej planowana jest koncentracja przede wszystkim na ekokredytach (oferowanych głównie przez partnerów) oraz depozytach terminowych, z rosnącym udziałem sprzedaży w kanale cyfrowym. W przypadku kredytów hipotecznych, BOŚ zamierza angażować się wyłącznie w projekty dotyczące zrównoważonego mieszkalnictwa.

BOŚ chce także uzyskać rating ESG, potwierdzający zrównoważony rozwój banku.

Źródło: PAP BIZNES