BOŚ: 2,8 mln euro z EBI na projekt zwiększenia efektywności energetycznej

BOŚ: 2,8 mln euro z EBI na projekt zwiększenia efektywności energetycznej
Fot. BOŚ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) uzyskał grant z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dla projektu "BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej", podał BOŚ. Bank będzie mógł w okresie kolejnych 3 lat korzystać z grantu o wartości 2,8 mln euro. Projekt jest finansowany przez EBI w ramach unijnej inicjatywy ELENA.

Projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” umożliwi bankowi wsparcie dla inwestorów planujących przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną infrastruktury, podano.

„Podpisana wczoraj umowa jest kolejnym etapem stale rozszerzanej współpracy BOŚ z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Udział BOŚ w programie ELENA stanowi potwierdzenie naszego silnego zaangażowania na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Dzięki grantowi BOŚ ułatwi przygotowanie szerokiego zakresu inwestycji. Wsparcie będzie świadczone na projekty z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji oświetlenia ulicznego, budowy i modernizacji systemów ciepłowniczych, jak również zwiększenia infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych” – powiedział prezes BOŚ Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: BOŚ i PFR ogłaszają porozumienie ws. finansowania ekologicznego ciepłownictwa >>>

Dzięki środkom z programu ELENA inwestorzy (MSP, jednostki samorządu terytorialnego, właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie, przedsiębiorstwa komunalne) będą mogli skorzystać z usług doradczych wspierających modernizację budynków publicznych i prywatnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój ekologicznego transportu miejskiego oraz inwestycje w systemy ciepłownicze, podkreślono.

EBI pokryje do 90% wydatków potrzebnych do realizacji powyższych działań, a realizacja całego programu jest przewidziana na trzy najbliższe lata.

Program ELENA

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to unijna inicjatywa w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych (program Horyzont 2020). Granty pochodzące z ELENA mogą być spożytkowane w trzech obszarach: wspierania efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną, zwiększania efektywności energetycznej budynków oraz rozbudowy innowacyjnego transportu miejskiego, zakończono.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,5 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews