BNP Paribas Bank Polska zwolniony z utrzymywania buforu na hipoteczne kredyty walutowe

BNP Paribas Bank Polska zwolniony z utrzymywania buforu na hipoteczne kredyty walutowe
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd BNP Paribas Bank Polska otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która zwalnia bank z obowiązku utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych ze względu na fakt, iż zaangażowanie banku w kredyty walutowe udzielone gospodarstwom domowym spadło poniżej 10% całkowitego portfela należności od sektora niefinansowego, podał bank.

.@BNPParibas_PL nie jest zobowiązany do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych #BNPParibasBankPolska

Bank poinformował, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzającą wygaśnięcie decyzji KNF z 15 października 2018 r., na podstawie której KNF zaleciła utrzymywanie przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 0,36 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, 0,27 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I oraz 0,2 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I.

Więcej najnowszych wiadomości o BNP Paribas Banku Polska >>>

Co to oznacza?

„Oznacza to, że bank nie jest zobowiązany do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Uzasadnieniem decyzji był fakt spadku zaangażowania Banku w kredyty walutowe udzielone gospodarstwom domowym poniżej 10% całkowitego portfela należności banku od sektora niefinansowego” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd banku informuje, że na dzień otrzymania decyzji KNF utrzymuje fundusze własne w wysokości pozwalającej spełnić zalecane wymogi kapitałowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym, podano także.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews