BNP Paribas Bank Polska S.A. potwierdza zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bnp.paribas.01.400x129BNP Paribas Bank Polska SA ("Bank"), członek Grupy BNP Paribas, potwierdza zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji ("Oferta") i zwiększenia liczby akcji będących w wolnym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przewiduje się, że w ramach Oferty wyemitowanych zostanie nie więcej niż 5.026.539 akcji serii „O”. Transakcja ma zapewnić wykonanie przez BNP Paribas S.A. zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15%.

Oferta ma być adresowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych za granicą (oprócz Stanów Zjednoczonych). Przewiduje się, że Oferta zostanie przeprowadzona w drugim kwartale 2014 roku. Finalna decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia oferty będzie uzależniona od sytuacji rynkowej. Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną opublikowane w zatwierdzonym przez KNF prospekcie emisyjnym, z uwzględnieniem ewentualnych dalszych aktualizacji przewidzianych wymogami polskiego prawa.

Funkcję Globalnego Koordynatora oferty będzie pełnić Citigroup (poprzez Citigroup Global Markets Limited i Dom Maklerski Banku Handlowego). Współprowadzącymi Księgę Popytu będą Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego oraz BNP Paribas. Funkcję Oferującego pełnił będzie Dom Maklerski Banku Handlowego.

Przeprowadzenie oferty jest uzależnione od warunków rynkowych oraz spełnienia innych warunków zwyczajowo stosowanych w ofertach międzynarodowych, w tym od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru i rejestracji akcji (w tym m.in. od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF).

Źródło: BNP Paribas Bank Polska SA