BLIK rozpoczyna podbój Rumunii

BLIK rozpoczyna podbój Rumunii
Źródło: BLIK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polski Standard Płatności, operator systemu płatności mobilnych BLIK, konsekwentnie realizuje plan zagranicznej ekspansji. Organizacja właśnie ogłosiła start działalności w Rumunii, drugim największym rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach nowo powstałej spółki - BLIK Romania - będzie rozwijany system rozliczeń w lejach rumuńskich (RON), otwarty dla wszystkich tamtejszych wydawców i agentów rozliczeniowych. Po uzyskaniu prawnej zgody na działalność od Banku Narodowego Rumunii (BNR) - operator systemu planuje skupić się na tym rynku na płatnościach w e-commerce.

Po 8 latach intensywnego rozwoju w Polsce i zdobyciu blisko 13 mln aktywnych użytkowników, BLIK zwiększa swój zasięg i stawia kolejne kroki za granicą. Do życia została powołana spółka BLIK Romania S.A., która będzie odpowiedzialna za upowszechnienie systemu płatności mobilnych BLIK w Rumunii.

– Strategia naszego dalszego rozwoju jest ściśle związana ze wzmocnieniem obecności BLIKA poza granicami kraju. Naszym celem jest, aby w najbliższych latach stał się on europejskim systemem płatności, który z powodzeniem działa w ramach platform mobilnych dużych europejskich banków i który gromadzi – podobnie jak ma to już miejsce w Polsce – miliony zaangażowanych użytkowników w płatnościach w e-commerce – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora płatności mobilnych BLIK oraz przewodniczący rady nadzorczej BLIK Romania S.A.

– Nasze decyzje dotyczące obecności na danym rynku poprzedzane są dogłębną analizą i weryfikacją możliwości. Tak było również w przypadku Rumunii, która znajduje się obecnie w europejskiej czołówce pod względem najszybciej rosnących gospodarek.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora płatności mobilnych BLIK oraz przewodniczący rady nadzorczej BLIK Romania S.A.

Jesteśmy przekonani, że wykorzystując nasz know-how i właściwy model biznesowy, jesteśmy dobrze przygotowani, aby również tu rozwijać ten nowoczesny i unikatowy na skalę światową system płatności mobilnychdodaje Dariusz Mazurkiewicz.

Czytaj także: BLIK pokazuje, że banki mogą konkurować z Big Techami

Pierwsze kroki na nowym rynku rumuńskim

Spółka BLIK Romania została zgłoszona do Rejestru Handlowego w Rumunii na początku grudnia ubiegłego roku.

W skład Zarządu nowo powstałej spółki wszedł Ryszard Drużyński, który objął stanowisko prezesa Zarządu, Michał Szymański jako wiceprezes Zarządu oraz Paweł Dytry.

W Radzie nadzorczej znalazły się z kolei władze Polskiego Standardu Płatności – Dariusz Mazurkiewicz w roli przewodniczącego Rady nadzorczej, Monika Król jako wiceprzewodnicząca Rady nadzorczej oraz Gheorghe Marian Cristescu jako członek Rady nadzorczej.

W marcu 2023 r. Zarząd BLIK Romania złoży do Banku Narodowego Rumunii (BNR) wniosek o zatwierdzenie systemu płatności BLIK w RON. Po uzyskaniu prawnej zgody regulatora i rozpoczęciu działalności operacyjnej, system płatności BLIK będzie rozliczany w lejach rumuńskich (RON) i dostępny dla wszystkich agentów rozliczeniowych oraz wydawców posiadających otwarty rachunek w BNR z dostępem do systemu ReGIS.

BLIK w Rumunii zamierza stosować sprawdzoną w Polsce strategię rozwoju systemu płatności. Oznacza to, że będzie wspierać wszystkich uczestników ekosystemu płatności, doświadczeniem i sprawdzonymi praktykami biznesowymi.

– Za nami miesiące intensywnej pracy, które wiązały się z wieloma wyzwaniami, takimi chociażby jak dostosowanie systemu do obowiązujących na tym rynku regulacji i przepisów prawnych.

W tym czasie odbyliśmy wiele rozmów i wypracowaliśmy odpowiednią strategię biznesową, którą mamy zamiar realizować w nadchodzących kwartałach. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli powiedzieć więcej na temat pierwszych efektów naszych działań – mówi Ryszard Drużyński, prezes Zarządu BLIK Romania S.A.

Czytaj także: BLIK: 13 milionów użytkowników, 1,2 mld transakcji

Plany dalszego rozwoju BLIK Romania

W ramach strategii biznesowej spółki BLIK Romania, planowane jest wprowadzenie płatności kodem BLIK we wszystkich kanałach sprzedaży – e-commerce, POS i ATM. W pierwszej fazie operator systemu skoncentruje się na wdrożeniu rozwiązania w e-commerce.

– Rumunia ma jedną z najważniejszych gospodarek cyfrowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bankowość mobilna oraz handel elektroniczny w tym kraju znajdują się na bardzo wysokim poziomie rozwoju, a klienci są gotowi i chętni do korzystania z nowoczesnych usług płatniczych. Zgodnie z danymi Statista – do 2025 roku liczba użytkowników e-commerce w Rumunii ma wzrosnąć o 16 proc. do blisko 11 milionów.

Ryszard Drużyński, prezes Zarządu BLIK Romania S.A.

Widzimy więc duży potencjał do rozwoju BLIKA i zaproponowaniu tamtejszym konsumentom rozwiązania, które pozwala szybko, wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie uregulować wszelkie należności. Wierzymy, że BLIK powtórzy swój sukces na nowym, dynamicznie rozwijającym się rynku – podkreśla Ryszard Drużyński.

Widzimy więc duży potencjał do rozwoju BLIKA i zaproponowaniu tamtejszym konsumentom rozwiązania, które pozwala szybko, wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie uregulować wszelkie należności. Wierzymy, że BLIK powtórzy swój sukces na nowym, dynamicznie rozwijającym się rynku – podkreśla Ryszard Drużyński.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Płatności | Zamierzamy podbić międzynarodowy rynek

Źródło: Polski Standard Płatności / PSP, BLIK