Biuro Maklerskie Pekao z bogatszą ofertą funduszy indeksowych inPZU

Biuro Maklerskie Pekao z bogatszą ofertą funduszy indeksowych inPZU
Fot. MB Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Biuro Maklerskie Pekao rozszerza ofertę subfunduszy inPZU o siedem nowych, oferujących ekspozycję m.in. na zagraniczne branże informatyki, nieruchomości czy rozwijający się sektor zielonej energii oraz możliwość inwestowania w obligacje indeksowane inflacją.

Pasywne subfundusze inPZU wchodzące w skład inPZU SFIO dążą do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia stopy zwrotu określonego indeksu. Nowe subfundusze w ofercie BM Pekao to: 1) inPZU Akcje Europejskie; 2) inPZU Akcje Sektora Informatycznego; 3) inPZU Akcje Sektora Nieruchomości; 4) inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii; 5) inPZU Akcje Rynku Złota; 6) inPZU Akcje Rynku Surowców; 7) inPZU Obligacje Inflacyjne.

Klienci BM Pekao mogą korzystać z oferty subfunduszy inPZU od września 2021 roku, kiedy BM Pekao wprowadziło do oferty 9 pierwszych subfunduszy, opartych o najbardziej popularne klasy aktywów.

Czytaj także: Biuro Maklerskie Pekao wprowadziło do oferty fundusze indeksowe inPZU >>>

Jak kupić fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne można kupić w pełnozakresowych Punktach Usług Maklerskich Banku Pekao oraz korzystając z bankowości elektronicznej Pekao24. Klienci BM Pekao składający zlecenia za pośrednictwem nowego serwisu Pekao24 w ramach aktualnie trwającej promocji nie poniosą opłaty manipulacyjnej za zlecenia nabycia, zamiany lub konwersji funduszy.

Platforma inPZU w 2018 r. jako pierwsza w Polsce dała możliwość inwestowania w fundusze pasywne, które dążą do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia wyniku określonego indeksu.

Źródło: Bank Pekao SA