Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej wzrosły w lutym

Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej wzrosły w lutym
Fot. stock.adobe.com/Leo Lintang
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 0,1 pkt proc. m/m i wyniósł plus 5,5 pkt w lutym br. (i spadł o 0,7 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

W lutym 2019 r. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (#BWUK) osiągnął wartość 5,5 (wzrost o 0,1 p. proc. m/m i spadek o 0,7 p. proc. r/r). #GUS #KoniunkturaKonsumencka #NastrojeKonsumentów #koniunktura @GUS_STAT

„Wśród składowych wskaźnika, wyższą wartość odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,1 i 1,2 pkt proc.). Natomiast pogorszyły się przede wszystkim oceny możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 3 i 1,6 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie +3,2 pkt (i spadł o 1 pkt proc. r/r), podano także.

Lepsze oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju

„Na poprawę wartości wskaźnika wpłynęły głównie oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,1 i 1,2 pkt proc.). Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 1,8 pkt proc.)” – czytamy dalej w komunikacie.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 240 wywiadów w okresie 4-13 lutego (w tym 88 metodą CATI).

Źródło: ISBnews