BGŻOptima: komentarz na temat decyzji RPP – stopy procentowe bez zmian

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bgz.otpima.02.400x211Na listopadowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na kolejną obniżkę stóp procentowych NBP. Decyzja ta jest dużym zaskoczeniem dla rynku, ponieważ większość ankietowanych ekonomistów prognozowała spadek stóp o 0,25 pkt. proc., a część inwestorów oczekiwała nawet głębszego cięcia. Brak redukcji może wynikać z nieco lepszych ostatnich danych dotyczących koniunktury (wskaźnik PMI w październiku 51.2 pkt.).

Brak obniżki stóp na dzisiejszym posiedzeniu nie oznacza jednak jeszcze końca cyklu dostosowań, choć zapewne zasadnicza ich część jest już za nami. Ewentualne następne kroki w zakresie obniżenia stóp procentowych będą zależały od tego czy pojawią się ponownie oznaki osłabienia koniunktury i utrzyma się niska presja inflacyjna. Przy spadających obecnie cenach ropy naftowej, z deflacją możemy mieć do czynienia do końca roku. Z kolei w 2015 r. możliwy jest jej stopniowy wzrost, jednak skala tego wzrostu może być bardzo powolna, szczególnie w pierwszych miesiącach nowego roku.

Co do koniunktury to wydaje się, że obecnie ulega ona przejściowej poprawie, głównie w reakcji na wzrost popytu krajowego. Jednak  należy się liczyć z tym, że może to być przejściowy impuls związany z zwiększonymi wydatkami samorządów przed zbliżającymi się lokalnymi wyborami. Wydaje się, że na przełomie roku efekt ten może wygasnąć, a wraz z ewentualnym dalszym pogorszeniem koniunktury w strefie euro ponownie możemy obserwować drugą falę osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce.

W rachunku dochodu narodowego, niższy wkład eksportu nie zostanie w pełni zastąpiony popytem krajowym przez co i w czwartym kwartale 2014 r. i pierwszym kwartale 2015 r. tempo wzrostu PKB pozostanie obniżone. Dynamikę PKB w tych kwartałach szacuję odpowiednio na poziomie 2,6% i 2,2% r/r. Jednak obecnie można oczekiwać przerwy w dostosowaniu stóp i ponownego powrotu do nich w pierwszym kwartale przyszłego roku, gdy prawdopodobnie zaczną napływać kolejne słabe dane ze sfery realnej.

Dariusz Winek, główny ekonomista BGŻOptima i BGŻ

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, wbrew oczekiwaniom rynku. Dla oszczędzających może być to czas pojawiania się kolejnych ciekawych ofert depozytowych, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach. W ofercie można znaleźć obecnie lokaty z oprocentowaniem przekraczającym 3% w skali roku. Warto się jednak spieszyć, bo większość tego typu ofert obowiązuje przez krótki czas lub do odwołania. Z całą pewnością nie da się utrzymać obecnych stawek w dłuższym terminie. Spadek średniego oprocentowania zauważyliśmy po poprzedniej obniżce. Klienci muszą się pogodzić z sytuacją, w której oprocentowanie na poziomie 3% w skali roku jest bardzo atrakcyjne i należy je traktować jako promocję, a nie standard. Warto skorzystać z aktualnych promocji, bo lepsze oferty mogą się nie pojawić, rynek będzie oczekiwał obniżki stóp na kolejnych posiedzeniach RPP.

Osoby szukające wyższych zysków powinny poszukiwać produktów łączących w sobie część depozytową i inwestycyjną, czyli takich w których część środków będzie ulokowana na wysoko oprocentowanym depozycie (obecnie na przykład w BGŻOptima jest to Fundusz z 6,5% lokatą), natomiast druga część będzie pracować w jednostkach funduszy inwestycyjnych o różnym profilu ryzyka. Wybór funduszy jest szeroki i nawet osoby z awersją do ryzyka znajdą coś dla siebie. Oczywiście wybierając tego typu produkt, trzeba zwrócić uwagę na opłaty za nabycie, odkupienie lub zamianę jednostek uczestnictwa funduszy. Każda taka opłata będzie obniżać potencjalny zysk. Na szczęście obecnie można znaleźć na  rynku oferty zakupu jednostek bez tych opłat.

Ernest Lachowski, analityk BGŻOptima