BGŻ BNP Paribas TFI i Riviera TFI połączyły się

BGŻ BNP Paribas TFI i Riviera TFI połączyły się
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BGŻ BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BGŻ BNP Paribas TFI) oraz Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dawniej Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) połączyły się, podał BNP Paribas Bank Polska.

Połączenia spółek nastąpiło poprzez przejęcie #RivieraTFI przez #BGŻBNPParibasTFI w wyniku dokonania przez Sąd Rejestrowy wpisu połączenia do #KRS

Połączenia spółek nastąpiło poprzez przejęcie Riviera TFI przez BGŻ BNP Paribas TFI w wyniku dokonania przez Sąd Rejestrowy wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

„Jednocześnie w związku z połączeniem Sąd Rejestrowy dokonał w dniu 29 marca 2019 r., wpisu w Rejestrze podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ BNP Paribas TFI S.A. o kwotę 1 644 912,0 złotych do kwoty 10 692 912,0 złotych, w wyniku emisji 68 538 akcji imiennych zwykłych serii T towarzystwa, o wartości nominalnej 24,0 złotych każda, przeznaczonych dla banku, będącego jedynym akcjonariuszem” – podano w raporcie.

W wyniku podwyższenia kapitału, bank, jako jedyny akcjonariusz BGŻ BNP Paribas TFI S.A. posiada łącznie 445 538 akcji imiennych zwykłych, uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podsumowano.

Podwyższenie kapitału zakładowego BGŻ BNP Paribas

W październiku 2018 r. Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego BGŻ BNP Paribas w związku z podziałem Raiffeisen Bank Polska (RBPL) – tym samym BGŻ BNP Paribas przejął podstawową działalność RBPL. Od 1 kwietnia 2019 r. będzie on nosił nazwę: BNP Paribas Bank Polska.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas prowadzi działalność na polskim rynku kapitałowym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z 16 czerwca 2010 r. Wcześniej w latach 1992-2010 Towarzystwo funkcjonowało na polskim rynku jako dom maklerski. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest BNP Paribas Bank Polska.

Bank BNP Paribas Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Źródło: ISBnews