BGK zwiększył zaangażowanie w Fundusz Trójmorza o 250 mln euro

BGK zwiększył zaangażowanie w Fundusz Trójmorza o 250 mln euro
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest inicjatorem, współzałożycielem i głównym inwestorem w Funduszu Trójmorza, podniósł swoje zaangażowanie w Fundusz o 250 mln euro, podał bank. Łącznie akcjonariusze zaangażowali się w Fundusz na poziomie ponad 800 mln euro.
.@BGK_pl, który jest inicjatorem, współzałożycielem i głównym inwestorem w Funduszu Trójmorza, podniósł swoje zaangażowanie w #FunduszTrójmorza o 250 mln euro #BGK

„Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na sytuację ekonomiczną wszystkich krajów i wymusiła podjęcie niestandardowych działań. Wyjście z kryzysu potrwa wiele lat, a długoterminowe inwestycje infrastrukturalne to dobry sposób na stymulowanie gospodarek. Fundusz Trójmorza angażuje się w inwestycje na zasadach komercyjnych. Zwiększenie zasobów Funduszu pozwoli na realizację większej liczby projektów niosących długofalowe korzyści dla całego regionu. Stąd nasza decyzja o podwyższeniu zaangażowania o 250 mln euro” -powiedziała podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Tallinnie prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

Czym jest Fundusz Trójmorza?

Fundusz Trójmorza jest ekonomicznym wymiarem Ini­cjatywy Trójmorza i wehikułem inwe­stycyjnym do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza. Uzupełnia i wzmacnia zaangażowanie kapitałowe poszczególnych krajów i instrumentów finansowych Unii Euro­pejskiej. Jest inicjatywą komercyjną i rynkową, która zapewni zróżnicowane możliwości inwestycyjne, a jej celem jest zarabianie i przyno­szenie zysków inwestorom. Może realizować również projekty komercyjne w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, przypomniano.

Czytaj także: BGK: Fundusz Trójmorza sfinansuje kluczowe inwestycje w transporcie czy energetyce >>>

Akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 r. z inicjatywy BGK i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. We wrześniu br. do Funduszu dołączyła Estonia i Łotwa. Łącznie akcjonariusze zaangażowali się w Fundusz na poziomie przekraczającym 800 mln euro.

Fundusz Trójmorza jest otwarty dla trzech typów inwestorów

Fundusz Trójmorza jest otwarty dla trzech typów inwestorów: inwestorów głównych (tzw. core sponsors) reprezentowanych przez banki rozwoju państw Trójmorza, międzynarodowe instytucje finansowe (EBI, EBOR) oraz prywatnych inwestorów z całego świata, zaznaczono także w komunikacie.

Inicjatywa Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa skupiająca państwa Unii Europejskiej regionu Trójmorza (Europa Środkowo-Wschodnia pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem). Została zawiązana w celu wzmocnienia tej części UE i wyrównaniu różnić w rozwoju infrastrukturalnym i jakości życia mieszkańców regionu Trójmorza z zachodnią częścią UE. Jest realizowana na trzech poziomach: prezydenckim, rządowym oraz ekonomiczno-finansowym.

Źródło: ISBnews