BGK rozszerza współpracę z biznesem: 8 nowych organizacji w inicjatywie 3W

BGK rozszerza współpracę z biznesem: 8 nowych organizacji w inicjatywie 3W
Fot. BGK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do świata 3W - grupy organizacji, które Bank Gospodarstwa Krajowego integruje w swojej inicjatywie 3W: woda, wodór, węgiel, dołącza osiem nowych podmiotów. W gronie sygnatariuszy listów intencyjnych znalazły się: AVL, COMPREMUM S.A., EcoEnergyH2, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Moratex, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Wodociągi Leszczyńskie), NDI Energy i Polska Grupa Wodorowa.

Wszystkie nowe organizacje działają w obszarach wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych oraz zrównoważonego rozwoju. Ich przedstawiciele połączą siły z BGK – będą upowszechniać ideę 3W, wspierać się w realizacji projektów wokół trzech zasobów, kluczowych dla zrównoważonego rozwoju Polski.

– Cieszę się, że kolejne organizacje widzą potencjał współpracy, która rozwijamy w inicjatywie 3W. Już dwadzieścia podmiotów, które działają w przynajmniej jednym obszarze z trzech: wodzie, wodorze i węglu zdecydowało się dołączyć do świata 3W. To najlepsze potwierdzenie słuszności naszej wizji zrównoważonej przyszłości, u której podstaw leży wymiana wiedzy i doświadczeń wielu podmiotów, m.in. ze świata biznesu, nauki i administracji – powiedział Maciej Przybyła, Dyrektor Zarządzający Pionem Strategii i Wsparcia Biznesu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wodorowe spojrzenie w przyszłość

Najsilniejsza reprezentacja z nowych podmiotów w świecie 3W to organizacje związane z wodorem. Spółka AVL zajmuje się przede wszystkim projektowaniem alternatywnych układów napędowych, systemów związanych z elektromobilnością. Organizacja projektuje także komputery, które służą m.in. do kontroli i sterowania pracą przetwornic napięcia używanymi w pojazdach o napędzie wodorowym. Następny sygnatariusz listu intencyjnego to Polska Grupa Wodorowa, która wspomaga i rozwija przedsiębiorczość związaną z branżą wodorową i ochronę środowiska naturalnego. Działalność EcoEnergyH2 zmierza natomiast do stworzenia w jednym miejscu kompleksu energetyki wodorowej w ramach projektu biznesowego, który opracowuje i wdraża w życie łańcuch technologiczny produkcji wodoru m.in. na bazie wody morskiej (odwrócona osmoza i elektroliza). Moc synergii tego pierwiastka z wodą widzi kolejna spółka, która zdecydowała się na współpracę z ideą 3W – NDI Energy, która działa w nowym dla świata 3W obszarze – budownictwa infrastrukturalnego. Realizuje m.in. sieci gazowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, wodociągi i sieci kanalizacyjne z kompleksową zabudową infrastruktury towarzyszącej.

Trzy zasoby, odnawialne źródła energii i zrównoważony rozwój

Nowoprzyjęte do świata 3W podmioty chcą współpracować z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nie tylko w obszarach związanych z trzema zasobami, ale i tematach, które koncentrują się wokół odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju. Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex rozwija technologie kompozytowe oparte o źródła węglowe oraz o ecodesign i redesign. Ma w planach m.in. nie tylko zaprojektowanie, ale i wykonanie nowych rozwiązań w zakresie kompozytów technicznych i specjalistycznych czy tych rozwiązań, które powstają z surowców z recyclingu. Natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Leszna (Wodociągi Leszczyńskie) dostarcza wodę dla ludności i innych odbiorców, a także odprowadza i oczyszcza ścieki oraz troszczy się o właściwą eksploatację, konserwację i remont urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ostatnia z tej grupy organizacji, COMPREMUM S.A., prowadzi działalność opartą na czterech segmentach: budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego, elektroenergetyki i odnawialnych źródeł energii (OZE), przemysłu kolejowego i stolarki otworowej.

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Świat 3W otwiera się również na organizacje, które mają inny aspekt działalności i skutecznie wesprą wodno-wodorowo-węglowe środowisko inicjatywy 3W. Jedną z nich jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, która angażuje się we współpracę nad zrównoważonym rozwojem biznesu. Platforma Przemysłu Przyszłości wzmacnia kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wspiera ich transformację w kierunku przemysłu przyszłości. Wśród jej głównych celów jest rozwijanie kompetencji kadr i ekosystemu biznesowego, który tworzą polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Z tą organizacją współpraca skupi się ściśle na promowaniu innowacyjnych technologii w przemyśle.

Czytaj także: Bank Gospodarstwa Krajowego i Toyota podpisują list intencyjny w ramach inicjatywy 3W >>>

Trwa budowa biznesowego ekosystemu 3W, który wspiera w rozwoju nowoczesnych technologii opartych o wodę, wodór i węgiel. Do inicjatywy 3W przystąpiło już 20 nowych podmiotów, w tym wodorowy gigant – Toyota Central Europe.

Idea 3W 

Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo.  

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK