BGK finansuje modernizację sieci ciepłowniczej w Siedlcach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

inwestycje.01.400x267Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach otrzymało wczoraj od Banku Gospodarstwa Krajowego preferencyjną pożyczkę w wysokości 3,5 mln zł na modernizację sieci ciepłowniczej. Pieniądze na pożyczkę pochodzą z unijnej inicjatywy JESSICA, która wspiera realizację ważnych społecznie projektów inwestycyjnych na terenach polskich miast.

Siedlecki projekt modernizacji infrastruktury ciepłowniczej przewiduje dwie główne korzyści: poprawę wydajności obecnego układu oraz ograniczenie zapotrzebowania na węgiel, co przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Istniejący układ wody sieciowej oraz układ chłodzenia zostanie przystosowany do odbioru ciepła z kondensatora turbiny parowej.

Dzięki temu zostaną zwiększone możliwości wytwarzania energii Cieplnej elektrycznej bez zwiększania zapotrzebowania na paliwo gazowe. Dodatkowo ograniczone zostanie wykorzystanie źródła węglowego, a tym samym Zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Drugie zadanie będzie polegało na modernizacji sieci ciepłowniczej na odcinku ok. 1 km. Ponadto wyremontowane zostaną komory ciepłownicze, co zabezpieczy je przed działaniem czynników atmosferycznych oraz poprawi ich wygląd.

Koszt inwestycji wyniesie 4,7 mln zł, z czego 3,5 mln zł zostanie sfinansowane dzięki preferencyjnej i niskooprocentowanej (0,9 proc. w skali roku) pożyczce JESSICA.

JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np. w formie pożyczki), co wyróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego. Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpoczyna spłatę pożyczki, co umożliwia finansowanie z tych środków kolejnych, ważnych dla rozwoju miast projektów. Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu części środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszowi Powierniczemu, a następnie dofinansowaniu z tego źródła Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich FROM). To właśnie do zadań FROM-u należy zarządzanie środkami funduszu i inwestowanie ich bezpośrednio w projekty miejskie, poprzez zwrotne instrumenty finansowe, np. pożyczki – udzielane na preferencyjnych warunkach.

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim. Działając jako FROM, bank oferuje preferencyjne pożyczki inwestorom realizującym projekty miejskie.

Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z Elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).

Inicjatywa JESSICA w województwie mazowieckim

BGK wdraża inicjatywę JESSICA na Mazowszu we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. Bank zarządza w tym regionie kwotą ok. 160 mln zł pochodzącą z RPO WM, którą zarząd województwa przeznaczył na ten cel. Celem Inicjatywy JESSICA jest finansowe wsparcie inwestycji miejskich, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek (z oprocentowaniem nawet na poziomie 0,5 proc. w skali roku, z maksymalnym okresem spłaty do 20 lat, karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki).

Wartość przyznanych dotychczas przez BGK pożyczek wynosi ponad 125 mln zł, a wartość złożonych wniosków o pożyczkę prawie dwukrotnie przewyższa poziom powierzonej Bankowi alokacji środków. Wśród sfinansowanych w województwie mazowieckim inwestycji są m.in.: rewitalizacja dwóch zabytkowych budynków Uniwersytetu Warszawskiego, dworca PKP w Płocku, rozbudowa bazy edukacyjnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów” w Warszawie oraz rewitalizacja zabytkowej kamienicy Branickich w ścisłym centrum Warszawy.

Źródło:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Bank Gospodarstwa Krajowego