BGK: 1,1 mld zł na preferencyjne kredyty w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego

BGK: 1,1 mld zł na preferencyjne kredyty w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego
Fot. stock.adobe.com/hcast
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe mogą od 1 września br. ubiegać się o preferencyjne kredyty w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC), poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W jesiennym naborze do rozdysponowania jest 1,1 mld zł.

W jesiennym naborze do rozdysponowania jest 1,1 mld zł #BGK #kredyty #mieszkania #budownictwo @BGK_pl

Z programu SBC mogą skorzystać TBS-y, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które chcą sfinansować adaptację do celów mieszkaniowych istniejących budynków lub budowę nowych. BGK udziela finansowania na preferencyjnych warunkach, oprocentowanie kredytu stanowi jedynie stawka WIBOR3M, bez marży banku. Wnioski można składać do 30 września., podano w komunikacie.

„Rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa jakości życia Polaków są dla nas bardzo ważne. Dlatego od lat prowadzimy różne programy, z których dotychczas powstało ponad 120 tysięcy mieszkań społecznych, socjalnych i komunalnych. Teraz, dzięki możliwości łączenia różnych źródeł finansowania, realizacja inwestycji mieszkaniowych w gminach będzie jeszcze łatwiejsza” – podkreślił wiceprezes BGK Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie.

64 umowy na łączną kwotę blisko 300 mln zł

W czterech dotychczasowych edycjach programu SBC Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał 64 umowy na łączną kwotę blisko 300 mln zł, dzięki którym powstanie ponad 2,7 tys. mieszkań. Ponad 900 rodzin w prawie 20 polskich miastach już otrzymało klucze do mieszkań. BGK na bieżąco podpisuje kolejne umowy z inwestorami, przypomniano.

„Do końca września BGK prowadzi również nabór wniosków w rządowym programie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. O bezzwrotne dofinansowanie inwestycji mogą ubiegać się gminy, związki międzygminne, spółki celowe, jednoosobowe spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego. Dotacje, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, mogą sięgnąć nawet 60% wartości inwestycji” – czytamy dalej.

Dopłaty z programu mogą być przeznaczone na budowę lub remont mieszkań, tworzenie mieszkań chronionych, pomieszczeń tymczasowych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych oraz ogrzewalni.

„Wiosenna nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych wprowadziła dużo nowości w programie:

– umożliwiła m.in. samorządom ubieganie się o dofinansowanie tworzenia nowych lokali mieszkalnych bez obowiązku wydzielania tzw. ekwiwalentnego zasobu lokali (oznacza to, że gmina, która chce stworzyć mieszkania komunalne, nie ma obowiązku zapewnienia takiej samej liczby mieszkań socjalnych);

– pozwoliła na ubieganie się o wsparcie na tworzenie ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych, jak również na dostosowanie noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub ogrzewalni do standardów wymaganych w przepisach o pomocy społecznej;

– umożliwiła wsparcie gmin i związków międzygminnych, które uczestniczą w przedsięwzięciu realizowanym przez inny podmiot (np. spółki komunalne), a którego celem jest tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu;

– inwestorzy składający wnioski w trwającym naborze zyskali także możliwość łączenia finansowania z programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego ze środkami unijnymi (pod warunkiem, że nie dotyczy ono tych samych kosztów)” – czytamy dalej.

Od początku 2019 roku ciągły nabór wniosków

„Najistotniejszą ze zmian, które wynikają z wiosennej nowelizacji ustawy, jest wprowadzenie od początku 2019 roku ciągłego naboru wniosków w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dzięki temu inwestorzy będą mogli zgłaszać się do nas po wsparcie w dowolnym momencie. Nie będą musieli czekać na start kolejnego naboru ani obawiać się, że nie zdążą skompletować na czas odpowiedniej dokumentacji” – dodał dyrektor Departamentu Usług Agencyjnych w BGK Przemysław Osuch.

Od początku trwania programu, czyli od 2007 r., Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje na wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego w łącznej wysokości ponad 1,1 mld zł, co pozwoliło na współfinansowanie ponad 1,5 tys. przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości prawie 3,3 mld zł. Dzięki wsparciu z budżetu państwa w całej Polsce powstało już ponad 17,4 tys. lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 6,4 tys. jest w trakcie realizacji, podano również.

Programy Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego są częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego, przypomniano.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews