Bezpieczeństwo instytucji finansowej: SWIFT i Ameryka

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2010.03.foto.100.a.150xZ mec. Jerzym Bańką, dyrektorem ds. legislacyjno-prawnych w Związku Banków Polskich, rozmawia Janusz Grobicki

Na jakich zasadach SWIFT udostępnia swoje zasoby departamentowi stanu USA?

Dostęp USA do danych systemu SWIFT jest uzasadniony koniecznością realizacji programu walki z terroryzmem. To bezpośredni skutek ataku na Word Trade Center 11 września 2001 r. Transakcje finansowe, rozliczenia mogą być cennym źródłem informacji o planowanych aktach terrorystycznych. Chodzi między innymi o to, aby jak najwcześniej wykryć takie zagrożenie. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa. System SWIFT gromadzi dane o przepływach finansowych w skali globalnej. Terroryzm stał się również problemem, z którym walczy dziś cały cywilizowany świat. Dlatego za zgodą władz stowarzyszenia SWIFT, dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu walki z terroryzmem. Dzięki temu SWIFT stał się poważnym elementem światowego systemu bezpieczeństwa. Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej ma swoją główną siedzibę w Belgii. Amerykanie wykorzystują dane, które pochodzą z serwerów lustrzanych w stosunku do europejskich, które zlokalizowane są w USA. Jednak okazało się, że zasady dostępu do tych zasobów regulowane były przez nie do końca sformalizowane porozumienia wewnętrzne.

Czy te zasady były akceptowane przez wszystkie zainteresowane strony?

Niestety, kraje tworzące stowarzyszenie SWIFT nie wiedziały o tym, że departament stanu USA korzysta z dostępu do tych serwerów. Sprawa ta wyszła na jaw w 2006 r. Komisja Europejska zainteresowała się tym problemem i wskazała, że dotychczasowe zasady, na których USA współpracują ze SWIFT-em, naruszają regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Wówczas w uzgodnieniu z Komisją Europejską podjęto działania między administracją amerykańską a władzami SWIFT zmierzające do formalnego uregulowania prawnego tej działalności, noszącej nawet cechy procederu. departament stanu USA przedstawił Komisji Europejskiej stosowne wyjaśnienia oraz deklaracje o tym, że dane z systemu SWIFT są wykorzystywane wyłącznie w celu walki z terroryzmem. Strona europejska przyjęła do wiadomości stanowisko amerykańskie. Na tej podstawie zostało zawarte nieformalne porozumienie, mające jednak charakter tymczasowy. Komisja Europejska wyraziła zgodę na dostęp Amerykanów do zasobów SWIFT pod warunkiem, że będą one chronione według zasad określonych w europejskiej Dyrektywie 95/46/WE o ochronie danych osobowych.

Dlaczego Parlament Europejski odrzucił projekt porozumienia w sprawie dostępu USA do europejskiej części systemu SWIFT?

Zdaniem parlamentarzystów, projekt porozumienia przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu nie gwarantował odpowiedniego poziomu ochrony danych, zgodnie z Dyrektywą nr 95/46/WE. Jednak w mojej ocenie główną przyczyną odrzucenia tego dokumentu były względy polityczne. Chodziło o wyrażenie pewnego sprzeciwu przez przedstawicieli państw Unii Europejskiej, wobec swoistego dyktatu administracji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI