BESI Grupo Novo Banco: NEUTRALNIE dla mBank (FV 496 PLN)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

besi.02.400W raporcie z 30 kwietnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla mBanku z ceną docelową akcji 496 PLN (wcześniej 510 PLN).

Obniżka ma odzwierciedlić ryzyko związane z portfelem kredytów hipotecznych w CHF oraz 5 proc. redukcję prognoz analityków dotyczących skorygowanego zysku netto na okres 2015E/2016E. Wyniki za 1Q15 i telekonferencja z udziałem analityków nieco zmieniły szeroką perspektywę dla mBanku, ponieważ w 2015 roku spółka miała zaoferować inwestorom stosunkowo odporny (ze względu na niską wrażliwość na cięcia polskich stóp procentowych) wynik odsetkowy netto (NIM), podczas gdy niespodziewanie w 1Q15 stało się dokładnie odwrotnie, bo NIM spadł o 21 punktów bazowych w ujęciu kwartalnym, do 2,08 proc.

Ryzykiem dla roku 2015 był ponadprzeciętny wzrost kosztów wynikający z prowadzenia wielu projektów (Bank Orange, bank hipoteczny, finalizacja sprzedaży ramienia ubezpieczeniowego, inwestycje IT zagranicą) i tutaj też zaskakująco koszty stałe za 1Q15 wzrosły jedynie o 1 proc. r/r. mBank jest notowany na poziomie 2015E P/E 16.7x i 7 proc. zniżka względem krajowych spółek porównywalnych wygląda rozsądnie, ze względu na ekspozycję na CHF i obecność na bilansie finansowania z Commerzbanku. Wskaźnik P/BV 1.6x odpowiada stopie zwrotu z kapitału własnego za 2015E na poziomie 10,1 proc.

Kamil Stolarski
Analityk
BESI Grupo Novo Banco