Bardziej pewna przyszłość dziennika Rzeczpospolita i innych wydawnictw Gremi Media

Bardziej pewna przyszłość dziennika Rzeczpospolita i innych wydawnictw Gremi Media
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
KCI sfinalizowało sprzedaż 691 299 akcji Gremi Media, stanowiących 40% kapitału zakładowego i 37,6% głosów na walnym zgromadzeniu, na rzecz Pluralis B.V., podała spółka.

„Cieszę się, że pozyskaliśmy silnego i wiarygodnego partnera, jakim jest Pluralis B.V. Współpraca merytoryczna i technologiczna podniesie atrakcyjność oferowanych przez nas treści, a nowe technologie pozwolą szybciej i łatwiej docierać do wartościowych informacji naszym klientom. Warto podkreślić, że wolą nowego akcjonariusza było zachowanie przeze mnie pakietu kontrolnego i utrzymanie obecnego kierownictwa, zarówno samej spółki, Gremi Media S.A., jak i w redakcjach” – powiedział dominujący akcjonariusz KCI Grzegorz Hajdarowicz, cytowany w komunikacie.

Rzeczpospolita, Parkiet i co jeszcze…

W połowie grudnia 2021 r. KCI zawarł z Pluralis B.V. umowę sprzedaży łącznie 691 299 akcji Gremi Media, stanowiących 40% kapitału zakładowego Gremi Media i uprawniających do 37,6% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Gremi Media za cenę sprzedaży 140 zł za jedną akcję.

Wolą nowego akcjonariusza było utrzymanie obecnego kierownictwa, zarówno samej spółki, Gremi Media S.A., jak i w redakcjach

Gremi Media wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk i KancelarieRP.

Kim jest nowy udziałowiec Gremi Media?

Pluralis B.V. jest holenderską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie.

Pluralis posiada konsorcjum akcjonariuszy: King Baudouin Foundation (28,46%), fundacje Tinius Trust i KIM (6,07%), Mediahuis (25,39%), Media Development Investment Fund (2,02%), Soros Economic Development Fund (17,41%), a także innych wpływowych inwestorów i biura rodzinne, w tym VP Capital (20,64%).

Obecnie Pluralis prowadzi rozmowy z dodatkowymi inwestorami, którzy mają zdywersyfikować kapitał i zwiększyć jego możliwości finansowe.

Źródło: ISBnews