Bankowość spółdzielcza: Szanse i wyzwania wynikające z nowego ładu regulacyjnego

Bankowość spółdzielcza: Szanse i wyzwania wynikające z nowego ładu regulacyjnego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki spółdzielcze, podobnie jak wszystkie instytucje finansowe, stoją obecnie przed poważnymi wyzwaniami wynikającymi szczególnie z nowego ładu regulacyjnego i potrzeb rynku, a także związanymi z elektronizacją i bezpieczeństwem.

Włodzimierz Kiciński

Dyrektywa PSD2 z 2015 r. wywarła bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie rynku usług płatniczych i całego sektora bankowego. Wymaga i będzie nadal wymagała od banków licznych działań dostosowawczych. Wiele wskazuje na to, że przyniesie ona istotne korzyści, będzie stymulować innowacyjność oraz zagwarantuje bezpieczeństwo transakcji i klientów.

Cele PSD2

Celem PSD 2 było doprowadzenie do silniejszego zintegrowania i efektywności europejskiego rynku płatności, stworzenie szans dla dostawców usług płatniczych (w tym nowych graczy), umożliwienie bezpiecznego dokonywania płatności i zapewnienie większej ochrony konsumentów.

W dyrektywie PSD2 przywiązuje się dużą wagę do ochrony klientów. Wyraża się to w trzech wymiarach:

  1. korzyści ekonomicznych,
  2. praw klientów,
  3. bezpieczeństwa płatności.

Korzyści ekonomiczne mogą być osiągnięte poprzez: zwiększenie konkurencji, umożliwienie dokonywania transakcji bez użycia karty kredytowej, obniżenie skali opłat (zakaz naliczania dodatkowych opłat w przypadku transakcji kartami).

Klienci uzyskują prawa do nieuwarunkowanego zwrotu środków, lepszej ochrony, gdy kwota transakcji nie jest znana wcześniej, większe prawa, gdy transakcje są dokonywane poza terytorium UE i w różnych walutach. Istnieje również obowiązek utworzenia w krajach Wspólnoty instytucji odpowiedzialnej za rozpatrywanie reklamacji.

Zwiększenie bezpieczeństwa płatności nastąpi dzięki wprowadzeniu zobowiązania do ubezpieczania się wszystkich dostawców usług płatniczych oraz do corocznej oceny ryzyka operacyjnego i ryzyka związanego z bezpieczeństwem, a także zaleceniu oceny skuteczności stosowanych narzędzi.

Wyzwania dla banków

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI