Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Technologiczna przewaga banków

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Technologiczna przewaga banków
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O dopasowaniu produktów do potrzeb klientów, zmianach technologicznych, wykraczaniu poza standardowe usługi finansowe i ekosystemie usług pozabankowych mówiła Iwona Duda prezes zarządu Alior Banku, w rozmowie z Pawłem Minkiną.

23 będzie rozwijała się niezwykle dynamicznie, ze średnim rocznym wzrostem PKB nawet powyżej 5%. W perspektywie najbliższych lat należy oczekiwać boomu gospodarczego, czy jednak duży poziom niepewności gospodarczej pozostanie z nami na dłużej?

– Poziom niepewności zależy w dużej mierze od otoczenia zewnętrznego, z jakim przyjdzie się mierzyć w przyszłości. Trudno na razie prognozować, czy epidemia koronawirusa zostanie do 2023 r. definitywnie zażegnana, czy nie będzie nowych mutacji lub innych nadzwyczajnych wydarzeń, bo to oczywiście bezpośrednio przekłada się na wyniki gospodarcze. Wydaje się jednak, że obecny wirus w perspektywie kolejnych lat będzie bardziej kontrolowany. Powinno więc następować znaczne odreagowanie gospodarcze, w szczególności po stronie konsumpcji prywatnej oraz powrót do przedcovidowej rzeczywistości większości gałęzi gospodarki. Ożywienie będzie sprzyjać spadkowi niepewności przedsiębiorców. Można zakładać, że wzrośnie ich apetyt na inwestycje.

W Europie, w tym również w Polsce, dodatkowym wsparciem będzie unijny Fundusz Odbudowy. Dlatego szacunki wyraźnego przyspieszenia PKB mają uzasadnienie, choć jego skala jest nadal niepewna. Jednak polska gospodarka ma mocne makroekonomiczne podstawy do dynamicznego wzrostu. Prognozy wskazują, że PKB Polski w 2021 r. może rosnąć w tempie nawet powyżej 4,5%.

Zachowania naszych klientów potwierdzają te prognozy. Widzimy duże zainteresowanie m.in. kredytami hipotecznymi. W I kw. odnotowaliśmy w Alior Banku wzrost sprzedaży w tym segmencie o 58% r/r, osiągając poziom 746 mln zł. Tym samym liczba klientów z kredytem na zakup nieruchomości wzrosła o 12% r/r. Wysoki poziom sprzedaży netto zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych wypracowało z kolei Alior TFI, osiągając wynik na poziomie 218 mln zł. Do końca I kw. aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych wzrosły o 114% r/r, dając tym samym wartość na poziomie 1,35 mld zł.

Musimy jednak pamiętać o wyzwaniach, jakie przed naszym sektorem postawił ostatni rok. Pandemia i rosnące ryzyko kredytowe były jednym z powodów zawiązania rezerw przez sektor bankowy. Odpisy w 2020 r. urosły o ponad 35%, do blisko 13 mld zł – nie wliczając w to rezerw na ryzyko prawne hipotek frankowych.

Mamy jednak nadzieję, że do uwolnienia odroczonego popytu na wiele dóbr i usług konsumpcyjnych przyczyni się luzowanie rygorów sanitarno-epidemiologicznych. Natomiast w kolejnych okresach wraz z przyspieszeniem koniunktury powinien nastąpić spadek niepewności gospodarczej sprzyjający większemu apetytowi przedsiębiorców na inwestycje.

A niepewność w bankowości – czy również tutaj, podobnie jak w gospodarce, należy liczyć się z szybkim odbiciem? Ostatnie wyniki prezentowane przez wybrane banki, w tym Alior Bank, pozwalają patrzeć w przyszłość bardziej optymistycznie niż jeszcze kilka kwartałów temu. Jaka może być odpowiedź sektora na funkcjonowanie w tak trudnym (makroekonomicznym, regulacyjnym i fiskalnym) środowisku jak obecnie?

– W sektorze bankowym kluczowa pozostaje stabilność, a tej nie zabrakło nawet w tak trudnym czasie, jakim był praktycznie cały 2020 r. Patrząc optymistycznie na prognozy koniunktury, można zakładać, że wzrośnie apetyt na kredyty zarówno po stronie konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Natomiast kolejne lata przyniosą również stabilizację polityki monetarnej, która korzystnie wpłynie na wynik odsetkowy.

Optymistyczne są wyniki Alior Banku. Wypracowaliśmy 108 mln zł zysku w I kw. br. – czyli wynik dużo powyżej oczekiwań rynku. Natomiast ROE w osiągnęło w tym czasie wysokość 6,7%. Przypomnę, że przed rokiem – czyli w przedcovidowym I kw. 2020 r. – wskaźnik ten wyniósł 4,34%. W portfelu kredytów gotówkowych sprzedaż zwiększyła się o 5% r/r, a liczba klientów o 15% r/r.

Po spadkach spowodowanych pandemią oraz korektach polityk kredytowych nastąpiło widoczne odbicie sprzedaży kluczowych produktów segmentu klienta biznesowego. Łączny limit kredytowy przyznany im wzrósł w I kw. 2021 r. do 1,8 mld zł, co daje 33-procentowy wzrost r/r.
Takie wzrosty są efektem coraz lepszego dopasowywania oferty do potrzeb klientów. To kluczowe zadanie banków, podobnie jak pogłębianie długotrwałej relacji z klientami.

Nawiązywaniu tych relacji sprzyja stale wzrastające znaczenie kanałów cyfrowych w codziennym korzystaniu z usług. Liczba użytkowników aplikacji Alior Mobile konsekwentnie rośnie od kilku kwartałó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK