Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Chcemy, by BLIK stał się europejskim systemem płatności

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Chcemy, by BLIK stał się europejskim systemem płatności
Zdjęcia: PSP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wszystkie trendy podkreślane przez Europejską Inicjatywę Płatności, a więc mobilność, natychmiastowość czy też "e-commersowość" są przez BLIK realizowane. Wobec tych wszystkich elementów jego rola jest fundamentalna. Dlatego wyobrażamy sobie BLIKA jako europejski system płatności w perspektywie właśnie dwóch, trzech lat - podkreśla Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora Systemu BLIK, w rozmowie z Janem Bolanowskim i Pawłem Minkiną.

BLIK stał się najpopularniejszym sposobem płacenia w Polsce. W sieci praktycznie zdominował transakcyjność – jest popularniejszy niż karty oraz pay-by-link. Z drugiej strony w 2023 r. pomysł ten będzie obchodził pewien rodzaj dziesięciolecia narodzin. Czy w okresie tak dynamicznych zmian technologicznych BLIK odczuwa już presję czasu?

– Koncept, który powstał w 2013 r. to był pewien zalążek. Ten pierwotny pomysł w dużej mierze zawiera się w jednorazowym tokenie, jakim jest kod BLIK. Jednak dziś BLIK to o wiele więcej. Możemy mówić o całym ekosystemie płatności, który choć w dużej mierze oparty na pierwotnym produkcie, został bardzo rozbudowany. Związane jest to z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem i oczekiwaniami klientów, pewną presją konkurencyjną, a nawet coraz bardziej strategiczną rolą, którą będą odgrywać systemy płatności na poszczególnych rynkach. Presja konkurencyjna i oczekiwania zewnętrzne, zmiany na rynku oraz nowe modele konsumpcji, pogoń w stronę e-commerce, a także oczekiwania natychmiastowości transakcji – to wszystko są trendy, które wpływają na rozwój BLIKA i będą wpływać na niego w najbliższych latach.

A jakie są perspektywy postpandemiczne, jeżeli chodzi o rynek płatności? Czy będziemy obserwować w tym obszarze równie dynamiczne zmiany jak przez ostatnie dwa lata?

– Nie ma specjalnie wątpliwości wśród ekspertów, że pandemia nie stworzyła nowych trendów tylko bardzo przyspieszyła te już istniejące. Od dawna dostrzegaliśmy nieuchronność rozwoju niezależnego systemu płatności czy też samego sposobu obiegu pieniądza w gospodarce w kierunku cyfryzacji. Pandemia wyrwała nas radykalnie z komfortu myślenia o tym w perspektywie długoterminowej. Spowodowała, że ten długi termin zmienił się w rzeczywistość niemalże natychmiastową. Ktoś, kto wcześniej nie planował w długim horyzoncie, nie był gotowy na zareagowanie i dostosowanie się do pandemicznych zmian. Natomiast ci, którzy posiadali długoterminowe strategie, po prostu zaczęli je w trybie pilnym wprowadzać w życie. Pandemia okazała się dla technologii takim ogródkiem doświadczalnym. Strategie długoterminowe były przekuwane w plany operacyjne, a nawet w sytuacjach wyjątkowych w plany ciągłości działania.

Czy ten ogródek doświadczalny dzieli się na jakieś kluczowe obszary?

– Należy zwrócić uwagę na trzy kwestie. W pierwszej kolejności zaobserwowaliśmy pewnego rodzaju „uzdalnienie” handlu, gdzie e-commerce stał się pierwszym sposobem nabywania dóbr. Placówki fizyczne stały się luksusem i dość drogim doświadczeniem poznania produktu, koniecznym jedynie w wyjątkowych przypadkach oferowania specyficznych dóbr. Obecnie nie jest to podstawowy model handlu, tylko kanał sprzedaży preferowany jedynie wśród wybranych marek. Podstawą handlu jest dziś wyposażony w dobrą logistykę model e-commerce. To jest nowy paradygmat, jednak wydaje się, że jeszcze nie do wszystkich detalistów ta informacja dotarła.

Drugi trend, na który zwracam uwagę, wiąże się z natychmiastowością rozliczeń. Obecnie w wymianie pieniędzy między różnymi stronami standardem staje się absolutna natychmiastowość. Realizacja usługi czy też wysyłka towaru ma miejsce wówczas, gdy docelowo zapewniony jest pełny obieg pieniądza. Trend sprzed lat, który wiąże się z pewnym dobrem „premium” odnoszącym się do natychmiastowości transakcji dziś jest już swoistym „legacy”. Teraz musi nastąpić rozliczenie natychmiastowe, aby produkt był dostarczony. To kierunek, który w sposób radykalny wpłynie na wszystkich uczestników rynku.

W naszej strategii internacjonalizacji w perspektywie trzyletniej chcemy przede wszystkim być w istotny sposób obecni w regio­nie Europy Środkowej i Wschodniej. Kilka rynków ma dla nas kluczowe znaczenie. Najważniejsza jest dla nas Polska, nie tylko z tego względu, że to nasz kraj macierzysty, ale również z powodu wielkości rynku.

Trzeci trend wiąże się z mobilnością rozumianą jako „­mainstream”. Przed laty analizy pokazywały, że mobilność będzie odnosiła się do wybranej grupy najlepszych rozwiązań komputerowych. Dziś nowy model musi dostarczyć klientowi rozwiązanie płatnicze wszechstronne, wygodne i szybkie. Aktualnie nie ma żadnego rynku na świecie, który nie odpowiada na potrzeby klienta w tym zakresie. Inaczej to wygląda w Azji, Ameryce czy Europie Zachodniej, ale w gruncie rzeczy ten trend mobilności jest bezdyskusyjny – płatność to mobilność. Przyśpieszenie pandemiczne pozwoliło zapomnieć o wyjątkowości tego procesu, czy też o tym, jak niektórzy pozycjonowali go na rozwiązanie skierowane wyłącznie do pewnej grupy prestiżowych klientów – to obecnie kompletnie nietrafiony stereotyp. Powyższe trzy trendy determinują rozwój BLIKA i one również rozbudowują nasz produkt i ekosystem funkcjonalny. Pozwalają tworzyć rozwiązania, które mogą okazać się hitem rynkowym za dwa, trzy lata. Zdajemy sobie sprawę, że w tym zakresie presja konkurencyjna jest ogromna.

Czy przy tempie zachodzących zmian w ogóle jest obecnie możliwe planowanie długoterminowe w perspektywie pięciu czy dziesięciu lat?

– Zależy co się kryje się za ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK