Bankowość i Finanse | Wakacje Kredytowe | Czy są naprawdę potrzebne i kto za nie zapłaci?

Bankowość i Finanse | Wakacje Kredytowe | Czy są naprawdę potrzebne i kto za nie zapłaci?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liberalizacja zasad korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i przedłużenie wakacji kredytowych, przy ustanowieniu kryteriów dostępowych do tego programu, to najważniejsze założenia inicjatywy ustawodawczej resortu fi nansów. Nasuwa się pytanie, na ile zasadne jest utrzymywanie dwóch instrumentów wsparcia dla kredytobiorców hipotecznych. Zwłaszcza że sam FWK dotąd nie był należycie wykorzystywany, a nowe prawo może zmienić ten stan rzeczy.

Karol Mórawski

Opublikowany po świętach Bożego Narodzenia „Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom”, przewiduje istotne zmiany w funkcjonowaniu FWK.

Łatwiejszy dostęp, wakacje z limitem

Maksymalna kwota wsparcia, wypłacana co miesiąc kredytobiorcy, miałaby ulec zwiększeniu z 2000 do 3000 zł (w pierwotnej wersji proponowano 2500 zł), mogłaby być wypłacana nawet przez 40 miesięcy – o cztery dłużej niż dotychczas. Łatwiejsze ma być uzyskanie pomocy z FWK dzięki obniżeniu wskaźnika wysokości raty do dochodu kredytobiorcy (RdD). „Proponuje się ustalenie parametru na poziomie 40%, w miejsce obecnych 50%. Tym samym, jeżeli stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego stanowił będzie 40% dochodu jego gospodarstwa domowego, będzie on mógł wnioskować o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia” – podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

Zakłada on też waloryzację dochodu dyspozycyjnego gospodarstwa domowego, uprawniającej do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, z dwukrotności do 2,5-krotności minimum socjalnego. Pomoc z FWK przysługiwać będzie osobom, których dochód na członka gospodarstwa domowego po odjęciu raty kredytu wynosić będzie nie więcej niż 1650 zł, a w przypadku osób samotnych – 1940 zł. Łatwiejsza będzie też jej spłata. Dotychczas należało rozliczyć się z FWK w ciągu 144 miesięcy. Po wejściu w życie nowych regulacji, kredytobiorca zyska 56 dodatkowych okresów rozliczeniowych, a maksymalna kwota ewentualnego umorzenia wzrośnie niemal dwukrotnie, z 22 tys. zł do 39 600 zł.

Projekt przewiduje też przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 r. Przesłanką upoważniającą do ubiegania się o nie ma być wskaźnik RdD na poziomie nieprzekraczającym 35%. Osoby spełniające ten warunek mogłyby uzyskać odroczenie spłaty jednej raty miesięcznej w każdym kwartale 2024 r. „Pomimo podjętych decyzji Rady Polityki Pieniężnej o stopniowym obniżaniu stopy referencyjnej NBP, warunki spłaty mieszkaniowych kredytów hipotecznych udzielonych przed dniem 1 lipca 2022 r. pozostają z punktu widzenia kredytobiorców nadal znacząco gorsze niż warunki, jakie obowiązywały w dniu podpisywania umowy kredytowej oraz z jakimi na podstawie dostępnych wówczas prognoz mogli się liczyć w latach następnych” – tak zaproponowane zmiany uzasadniają pomysłodawcy nowelizacji.

Takie stanowisko budzi wątpliwości nawet w ramach rządu. „Kontrowersje może rodzić brak uwzględnienia kwestii takich, jak maksymalny próg kredytu oraz rodzaj oprocentowania (stałe i zmienne). Pominięcie tych kwestii może oznaczać, że z mechanizmu wakacji kredytowych skorzysta szerokie grono kredytobiorców, a nie najbardziej potrzebujący” – argumentował Jacek Tomczak, sekretarz stanu w resorcie rozwoju i technologii, w piśmie wystosowanym w ramach konsultacji społecznych 4 stycznia br. Wskazał on na sięgające w założeniach projektodawców 2,5 mld zł straty, jakie w związku z przedłużeniem moratorium na spłatę kredytów poniosą instytucje sektora finansowego. „Biorąc pod uwagę, że koszty te będą wynikiem arbitralnej decyzji rzą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK