Bankowość i Finanse | Technologie – Trendy | Sztuczna inteligencja i długo, długo nic

Bankowość i Finanse | Technologie – Trendy | Sztuczna inteligencja i długo, długo nic
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rok 2023 bez wątpienia był czasem, w którym, ze względu na uwarunkowania gospodarcze, trzeba było ograniczać koszty biznesowe. Jednocześnie firmy musiały stawiać czoła nieoczekiwanym zagrożeniom dla łańcuchów dostaw i presji związanej z rosnącymi wymaganiami z zakresu ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (ESG). Dyskusję na temat rozwiązań technologicznych zdecydowanie zdominował jeden termin – AI. Jak to będzie wyglądać, zdaniem ekspertów, w tym roku?

Piotr Ferszka
prezes zarządu SAP Polska:

Poszukiwania specjalistów z zakresu Prompt Engineeringu

W miarę rozwoju sztucznej inteligencji biznesowej w 2024 r. firmy będą też korzystać z większej liczby dużych modeli językowych. Na znaczeniu zyskają zatem ci dostawcy rozwiązań, którzy wykorzystują najlepsze modele do konkretnych zadań, optymalizując ich dokładność i koszt zastosowania w takich rozwiązaniach, jak tworzenie treści, kodu, generowanie pytań i odpowiedzi czy podsumowań. Z kolei na rynku pracy w 2024 r. wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu Prompt Engineeringu, najsprawniej pracujących z generatywną sztuczną inteligencją. To doskonała okazja do rozwijania nowych, cennych umiejętności nie tylko dla doświadczonych programistów. Analizy pokazują bowiem, że rozwijać się w tej profesji mogą także osoby z szerokimi, zróżnicowanymi umiejętnościami.

Iwona Galbierz-Sztrauch
Partner, Szef Działu Usług Finansowych w KPMG w Polsce:

Pozyskiwanie danych o kliencie z wielu źródeł banku

Rozwój technologii w bankowości, naszym zdaniem, w roku 2024 będzie kontynuował trend wzrostowy w stronę sztucznej inteligencji, przetwarzania danych w chmurze oraz hiperpersonalizacji. Są to obszary, których dynamiczny rozwój obserwujemy w ostatnich latach, z dużym przełożeniem na efektywność biznesową sektora bankowego. Jednym z kluczowych trendów jest centralizacja analizy danych na potrzeby budowy widoku klienta w 360 stopniach. Podejście to zakłada pozyskanie danych o nim z wielu źródeł banku, a następnie połączenie ich w wyczerpujący silos, powiązany z wieloma zastosowaniami analitycznymi, m.in. wspomnianą wcześniej hiperpersonalizacją, ale również analizą ryzyka, analizą nadużyć czy odpowiednim dostosowywaniu treści.

Dodatkowo na szczególną uwagę zasługuje tzw. generatywna sztuczna inteligencja, czyli niezwykle popularne w minionym roku „duże modele językowe (LLM)”, np. ChatGPT czy Bard. Ich zastosowania w bankowości głównie dotyczą procesów komunikacji (chatboty, voiceboty), ekstrakcji informacji z danych (inteligentne FAQ, konwersacyjny dostęp do danych) oraz generowania informacji (generowanie treści, a nawet obrazów). Wszechstronność oraz łatwość użycia tych rozwiązań pozwala na niespotykaną wcześniej automatyzację komunikacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Co więcej, przetwarzanie w chmurze, szczególnie w przypadku GenAI, znacznie skraca czas wdrożeń, co bezpośrednio przekłada się na tempo oraz koszt adopcji nowych technologii.

Małgorzata Domagała
dyrektorka ds. rozwiązań cyfrowych i cyberbezpieczeństwa na Polskę, Czechy i Słowację w polskim oddziale Mastercard Europe:

Dalsze inwestycje banków w rozwój kanałów cyfrowych

Branża technologii bankowych rozwija się bardzo dynamicznie. Dzisiejsza bankowość znacznie różni się od tej, która była dostępna choćby pięć lat temu. W tym roku czekają nas kolejne nowości i dalszy rozwój technologii, które są już mniej lub bardziej obecne w sektorze od pewnego czasu. Jedną z nich niewątpliwie jest sztuczna inteligencja. Banki będą coraz bardziej wykorzystywać AI nie tylko do analizy danych, ale również do przeciwdziałania oszustwom oraz personalizacji doświadczeń klientów. Jako Mastercard wspieramy banki także w tym obszarze. W naszej firmie modele ML i wykorzystanie AI stanowią podstawę wielu rozwiązań, począwszy od analizowania pod kątem potencjalnych oszustw ponad 125 mld transakcji rocznie w naszej sieci. We wszystkich naszych działaniach gwarantujemy, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w sposób odpowiedzialny i etyczny.

Jednym z obszarów, w którym AI jest niezwykle pomocna, jest biometria behawioralna. Jest ona wykorzystywana np. w takich narzędziach, jak NuDetect, które analizują i rozróżniają sposób działania konsumentów w momencie korzystania z bankowości cyfrowej – z jakiego urządzania korzystają najczęściej, jak trzymają telefon, w jakim tempie piszą na klawiaturze i którymi palcami. Rozpoznają one nie tylko nasze cechy zewnętrzne, ale również zachowania i nawyki – w jakiej porze dnia logujemy się do konta w banku, w jakim momencie miesiąca robimy najwięcej przelewów. Dzięki tej wiedzy narzędzie jest w stanie rozpoznać oszusta, nawet jeśli ten wejdzie w posiadanie naszych danych dostępowych – loginu, hasła czy też jednorazowych kodów SMS. Wykrywając odmienne od zwyczajowego zachowanie, wymusza dodatkowe uwierzytelnienie zleconej transakcji, upewniając się, że mimo anomalii jest wykonana przez uprawnionego użytkownika. W efekcie chroni środki klientów banku i realizowane transakcje. Takie rozwiązania będą z pewnością coraz bardziej powszechne, bo zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale i wygodę.

Można się również spodziewać dalszych inwestycji ze strony banków w rozwój kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i platformy internetowe, aby umożliwić klientom łatwy dostęp do swoich kont, zarządzanie finansami oraz korzystanie z różnorodnych usług online. Rozwój technologii w bankowości wpłynie zatem na poprawę efektywności instytucji finansowych, zwiększenie bezpieczeństwa usług finansowych oraz dostępu do nich, jak i na jeszcze lepsze dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań klientów.

Katarzyna Tomczyk-Czykier
dyrektor Pionu Innowacji i Cyfryzacji Bankowości Detalicznej Credit Agricole Banku Polska:

Codzienność klientów przenosi się do świata online w tzw. e-życie

W dalszym ciągu będzie postępował intensywny trend cyfryzacji z silną koncentracją na usługach, produktach bankowych oraz VAS-ach w aplikacjach mobilnych (tzw. super apps). Codzienność klientów przenosi się do świata online, w tzw. e-życie. Banki będą dążyć do maksymalizacji liczby usług i serwisów z e-życia w aplikacjach bankowych. Pytanie, czy już w tym roku będziemy liczyć nie tylko liczbę aktywnych klientów aplikacji mobilnych poprzez liczbę logowań klientów do aplikacji bankowych, czy też przez czas, który spędzają oni w aplikacji?

Następstwem trendu e-życia jest również rosnąca liczba danych, jakie możemy pozyskiwać o transakcjach, ścieżkach i potrzebach klientów. Umiejętne ich wykorzystanie będzie prowadziło do coraz lepszych personalizacji i hiperpersonalizacji, które wpłyną pozytywnie na zwiększenie zaangażowania klienta w treści, które rekomenduje mu bank. Treści te zaprowadzą klienta do określonej usługi, serwisu czy wpłyną na zmianę jego zachowania i tym samym pomogą mu lepiej realizować jego cele. Skala danych, ich właściwa selekcja, usługi, które pozwalają na ich interpretację w czasie rzeczywistym, są wyzwaniem, które będzie wymagało nowych środków na inwestycje w tym obszarze.

Dodatkowym elementem istotnym ze względu na postępującą digitalizację życia jest cyberbezpieczeństwo, które poza dostarczeniem nowoczesnych systemów zabezpieczeń w aplikacjach mobilnych i innych touch pointach klienta z bankiem, niewidocznych na co dzień dla klientów, jasno definiuje, że musimy znacząco zaangażować się w edukację klientów w obszarze usług i rozwiązań cyfrowych dla wspólnego bezpieczeństwa oraz braku wykluczenia cyfrowego.

Karol Mazurek
dyrektor zarządzający Accenture w Polsce:

Rok 2024 będzie czasem zmian w otoczeniu regulacyjnym

Będzie to m.in. czas wdrożenia wymagań zdefiniowanych przez dyrektywę DORA, która dotyczy zarówno banków, jak i ich dostawców. Ponadto w tym roku prawdopodobnie ujrzymy ostateczną wersję pakietu PSD3, w szczególności dyrektywy FIDA, wymagającej zapewnienia dostępu firmom trzecim do danych klientów banków. Jednocześnie spodziewamy się zmian otoczenia makroekonomicznego, m.in. obniżek stóp procentowych, co będzie motywowało banki do poszukiwania nowych źródeł przychodów. Technologia wesprze je w tych poszukiwaniach, np. poprzez zmianę procesów sprzedażowych i wdrożenia narzędzi hiperpersonalizacyjnych, pozwalających na zindywidualizowaną obsługę klientów detalicznych. Banki będą także poszukiwały oszczędności – optymalizując i automatyzując procesy. Technologia będzie pomocna również w tym obszarze. W ub.r. na polskim rynku pojawiły się już pierwsze produkcyjne wdrożenia rozwiązań opartych na GenAI. Cieszę się, że jesteśmy w czołówce krajów pod względem zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji. Spodziewamy się kontynuacji projektów z wykorzystaniem AI w najbliższych latach, szczególnie w obszarach automatyzacji procesów back office, ale również obsługi klienta.

Halina Karpińska
dyrektorka Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium:

Bankowe technologie nadal będą służyły klientom

Nowe rozwiązania pozwalają bankom na lepsze osiąganie celów związanych z podejściem klientocentrycznym i hiperpersonalizacją. Najważniejszą technologią, która w tym roku będzie odmieniana przez wszystkie przypadki, jest sztuczna inteligencja. Rozwiązania oparte na AI pozwolą jeszcze lepiej obsługiwać klientów, dokładniej i szybciej analizować dane, a dzięki temu odpowiadać na potrzeby w czasie rzeczywistym i wzmocnić bezpieczeństwo. Dzięki AI będziemy mogli zapewnić wsparcie większej liczbie klientów w tym samym czasie, bez dodatkowego obciążenia pracowników banku. W Banku Millennium projekty związane z AI już trwają.

Jeśli chodzi o trendy w płatnościach, to na pewno wciąż będzie rosła popularność rozwiązań typu wearables i biometrii użytkownika, ale także wszelkiego rodzaju mobilnych płatności. Klienci przekonali się do nich w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, i są gotowi na kolejny krok. Co oznacza, że możemy oczekiwać od firm technologicznych i banków nowych rozwiązań oraz ulepszania tych istniejących. Płatności potwierdzane odciskiem palca czy skanem twarzy stają się naszą codziennością, a ciągły rozwój zabezpieczeń i dodatkowe formy edukacyjne dla klientów – ułatwiają ich funkcjonowanie.
Dzisiaj wygląd i zakres funkcjonalności aplikacji bankowych konsoliduje się, a to oznacza, że coraz trudniej wywołać u użytkowników efekt „wow”. Dlatego naszym celem na ten rok jest praca nad jakością i spójnością aplikacji oraz skupienie się na wygodnej bankowości codziennej. Chcemy tworzyć piękną, dobrze działającą aplikację i usprawniać rozwiązania, z których nasi klienci już korzystają. Chcemy, żeby klienci pokochali naszą aplikację.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK