Bankowość i Finanse | Technologie | „Korzyści” z pandemii

Bankowość i Finanse | Technologie | „Korzyści” z pandemii
Fot. apinan/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obecny kryzys i wynikające zeń ograniczenia w świadczeniu usług w formie tradycyjnej skłoniły wielu konsumentów, dotychczas sceptycznych wobec technologicznych nowinek, do migracji do kanałów cyfrowych. Czy pandemia faktycznie przekonała osoby 50+ do bankowości elektronicznej i mobilnej?

Zraportu PwC Golden Age Index 2018 (por. https://www.pwc.pl/pl/media/2018/2018-06-19-pwc-golden-age-index-2018.html) wynika, że do roku 2050 co drugi mieszkaniec krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) będzie miał ponad 55 lat. Polska w rankingu państw najlepiej aktywizujących zawodowo pracowników dojrzałych zajmuje odległe 30. miejsce na 35 możliwych. Stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w Polsce jest jedną z najniższych w badanych krajach i w 2016 r. wynosiła 46,2% (średnia dla OECD to 61%), a w grupie 65-69 lat zaledwie 9,9%.

Wiek nie powinien decydować

Z kolei z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 r.” (por. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/osoby-powyzej-50-roku-zycia-na-rynku-pracy-w-2018-roku,19,3.html), opublikowanego w kwietniu ub.r., dowiadujemy się, że jednym z najistotniejszych problemów rynku pracy w Polsce jest rosnący wiek osób aktywnych zawodowo. Proces ten postępować będzie w ślad za starzeniem się społeczeństwa. Jednocześnie współczynnik aktywności zawodowej dla ludności powyżej 50. roku życia w Polsce w 2018 r. wyniósł 33,8% i był o 22,5 pkt. proc. niższy niż dla ludności ogółem, przy czym zaledwie co czwarta kobieta powyżej 50. roku życia była aktywna zawodowo (26,6%). W przypadku mężczyzn w tym samym wieku współczynnik ten był znacznie wyższy i wyniósł 42,8%.

Przedsiębiorcy zauważają ten trend, wprowadzając wewnątrzfirmowe projekty. W ramach realizowanej od 2020 r. Strategii Różnorodności i Włączania, IKEA podjęła działania informacyjne dotyczące znaczenia różnorodności wiekowej dla biznesu i społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób po 50. roku życia na rynku pracy. Firma zachęca, by dostrzegać talenty oraz potencjał osób doświadczonych i zapewniać im równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego.

Różnorodność wiekowa jest dla nas jednym z kluczowych elementów budowania prawdziwie włączającego miejsca pracy. Korzystnie wpływa na innowacyjność i kreatywność zespołową. Co więcej, dzięki zróżnicowanemu zespołowi lepiej odpowiadamy na potrzeby różnorodnych klientów – mówi Susanna Romantsova, liderka ds. różnorodności, równego traktowania i kultury przynależności w IKEA.

Nagły impuls

Skoro dążymy do równości w każdej dziedzinie, to dotyczy to również bankowości elektronicznej i mobilnej, w powszechnej opinii będącej dotychczas domeną osób młodych. Czy pandemia stała się impulsem przełamującym niechęć seniorów do elektronicznej bankowości?

COVID-19 zmienił nawyki wielu klientów, również tych, którzy do tej pory preferowali bardziej tradycyjne formy bankowania. Klienci stają się jeszcze bardziej cyfrowi i oczekują od banków nowoczesnych rozwiązań, zmian w dystrybucji produktów finansowych. Trend ten widać także w naszych wynikach. Na przestrzeni roku o 22% zwię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK