Bankowość i Finanse. Spółdzielczość: Społeczny charakter bankowości spółdzielczej

Bankowość i Finanse. Spółdzielczość: Społeczny charakter bankowości spółdzielczej
Fot. BillionPhotos.com/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ramach drugiej sesji pilotażowej edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej miałem przyjemność uczestniczyć w debacie poświęconej roli i znaczeniu bankowości spółdzielczej w społecznościach lokalnych oraz kształtowaniu relacji w wymiarze gospodarczym i społecznym, rozumianych jako element budowy przewagi konkurencyjnej.

Z uwagi na to, że w trakcie dyskusji pojawiały się wątki, które na co dzień umykają nam z pola widzenia, uznałem, że warto podzielić się paroma refleksjami z szerszym gronem niż znamienite audytorium słuchaczy szkoły.

Spółdzielczość na tle sektora bankowego w Polsce

W zgodnej ocenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego – i oceny tej nie zmienia w mojej opinii precedens przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku – sektor jest stabilny, również za sprawą powołania spółdzielczych systemów ochrony instytucjonalnej, gwarantujących płynność i wypłacalność banków spółdzielczych uczestniczących w obu systemach. Badania prowadzone cyklicznie przez ośrodki badawcze, w tym pozabankowe, wskazują, że poziom zaufania klientów utrzymuje się na niezmiennym, wysokim poziomie. To fundamenty trwałego i organicznego rozwoju, co nie zmienia faktu, że twarde wskaźniki, w tym C/I, potwierdzają potrzebę konsekwentnego wdrażania wspólnotowych projektów niezbędnych do sprostania wymogom konkurencji, oczekiwaniom klienta oraz nowym, wynikającym z ładu regulacyjnego, standardom w zakresie cyfryzacji, digitalizacji i cyberbezpieczeństwa. Zmiany w otoczeniu ekonomicznym i postęp technologiczny, w tym postępująca globalizacja i coraz bardziej spektakularne zmiany klimatu, stawiają nas w obliczu wyzwań, z jakim i nasi poprzednicy nie mieli do czynienia.

Jaka przyszłość? 

Szukając nowych impulsów do bezpiecznego zrównoważonego rozwoju, warto zdefiniować przestrzeń przyjazną naszej aktywności biznesowej. Za taką z pewnością trzeba uznać lokalne społeczności z ich dążeniami i aspiracjami, zarówno w wymiarze gospodarczym, społecznym, kulturowym, jak i w odniesieniu do warunków pracy i życia. Nasi partnerzy w tym obszarze to jednostki samorządów różnych szczebli, wydzielona administracja specjalna – od zarządów gospodarki wodnej po Lasy Państwowe – instytucje i organizacje zrzeszające lokalną przedsiębiorczość i rzemiosło, izby i organizacje rolnicze, stowarzyszenia użyteczności publicznej i organizacje sportowe, OSP. Słowem, wszystko to, co składa się na życie lokalnych wspólnot. 

Co mamy do zaoferowania? Bezpieczny i monitorowany, łatwo dostępny system placówek oferujących pełną gamę produktów finansowych, wykwalifikowaną kadrę menedżerską, doradców finansowych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK