Bankowość i Finanse. Spółdzielczość: Naturalne następstwo – rozwiązanie najlepsze

Bankowość i Finanse. Spółdzielczość: Naturalne następstwo – rozwiązanie najlepsze
Fot. zenzen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sukcesja jest nierozerwalnie związana z naszym życiem i pracą. Za najprostszą jej odmianę - zgodną przy tym z rytmem życia - uznać należy następstwo pokoleń. Zdecydowanie bardziej skomplikowana jest zmiana na stanowiskach kierowniczych, zwłaszcza prezesów zarządów instytucji finansowych.

Przez sukcesję, czyli następstwo prawne w banku, rozumiemy dokonanie zmiany w jego organach, w szczególności w zarządzie oraz na stanowiskach kluczowych. Przekazanie władzy nowemu zarządowi w instytucji zaufania publicznego, jaką jest bank, nabiera wyjątkowego znaczenia. Zmiany należą do kompetencji rady nadzorczej i mogą być dokonywane w dowolnym czasie. W instytucjach, gdzie zaufanie stanowi przewagę konkurencyjną, należy ich dokonywać ze szczególną starannością, bowiem każdy przypadek jest szczególny i niepowtarzalny. Okoliczności, w jakich odchodzą z banku menedżerowie, stanowią ważne kryterium oceny jakości i kultury samej organizacji. Instytucje finansowe nie powinny zaskakiwać rynku nagłymi zmianami na ważnych stanowiskach, a wszelkie działania w tym zakresie powinny być przemyślane, zaplanowane i przewidywalne. Samą operację przekazania władzy należy przeprowadzić w sposób przejrzysty, zgodnie z wcześniej przygotowanym planem sukcesji.

Kiedy i dlaczego?

W przeciwieństwie do spółek, w spółdzielniach pełnienie funkcji w zarządzie nie podlega kadencyjności. Można zadać pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach powinny być dokonywane zmiany w tych organach, również na stanowisku prezesa? 

Przesłankami sukcesji mogą być:

 • Czynniki subiektywne, takie jak ograniczenia psychofizyczne związane z wiekiem i zdrowiem członków zarządu. W tym przypadku inicjatywa rezygnacji wypływa od osób zainteresowanych.
 • Czynniki obiektywne, do których należą ujawnione problemy finansowe czy wizerunkowe banku. W takich przypadkach praktyka pokazuje, że najwłaściwszym jest dokonanie przez radę nadzorczą szybkiej zmiany. 

Rozpatrując czynniki subiektywne należy rozważyć: 

 • Na ile ograniczenia psychofizyczne związane z wiekiem i zdrowiem są sprawą osobistą, a na ile obiektywną członków zarządów i czy sami członkowie zarządu i rady nadzorcze są w stanie je dostrzec i właściwie ocenić? 
 • Czy i jak wiek członków zarządów wpływa na organizację i funkcjonowanie banku, w tym na stosowanie technologii cyfrowej, a tym samym na segment obsługiwanych klientów? 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK