Bankowość i Finanse | Raport ZBP | Kierunek recesja?

Bankowość i Finanse | Raport ZBP | Kierunek recesja?
Fot. Nastudio/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agresja Rosji w Ukrainie, przerwane łańcuchy dostaw, blokady transportów żywności z Ukrainy, galopująca inflacja w Polsce w dobie niskich stóp procentowych w Europie. Spowolnienie wzrostu gospodarczego - to rzeczywistość, z jaką przyjdzie nam się borykać w nadchodzących miesiącach, a nawet latach. Recesja to nieunikniony scenariusz, konieczny jest zatem stabilny system bankowy. Tymczasem obciążenia sektora rosną, pod znakiem zapytania stawiając możliwości finansowania gospodarki. Dane, które prezentujemy, nie pozostawiają wątpliwości.

Rokrocznie we wrześniu Związek Banków Polskich prezentuje kolejne edycje raportu „Europa i Polska w nowej rzeczywistości „, które opisują krajową gospodarkę i sektor bankowy na europejskim tle. W tym roku tradycyjnie zapytaliśmy przedstawicieli sektora bankowego o największe zagrożenia dla stabilności europejskiej gospodarki. 33% ankietowanych wskazało konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą, a 26% wysoką inflację. Na kolejnych pozycjach znalazły się uzależnienie od nośników energii z Rosji, problemy wewnętrzne w krajach UE, a także procesy dezintegracyjne w jej ramach.

Obecny stan polskiej gospodarki na tle krajów europejskich został oceniony znacznie gorzej w porównaniu z odczytem sprzed roku. Obecnie źle lub bardzo źle stan polskiej gospodarki ocenia 42% badanych, to o 24 pkt. proc. więcej niż w ub.r. Obecnie dobrze stan polskiej gospodarki ocenia zaledwie 19% bankowców, czyli o 33 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. W opinii 47% bankowców, Polska wróci na ścieżkę wzrostu wolniej niż inne kraje Unii Europejskiej. Tegoroczny odczyt jest bardziej pesymistyczny niż przed rokiem. Wówczas podobnego zdania było 26%, tj. o 21 pkt. proc. mniej. Natomiast 30% respondentów uważa, że powrót na ścieżkę wzrostu nastąpi w tym samym czasie.

Wzrost gospodarczy na wstecznym biegu

Według średniookresowej prognozy gospodarczej Komisji Europejskiej (European Economic Forecast – Summer 2022) sytuacja gospodarcza w UE pogarsza się z powodu konfliktu Rosja-Ukraina. Z prognoz wynika, że jej gospodarka wzrośnie o 2,7% w 2022 r. i o 1,5% w 2023 r. Natomiast kraje posiadające wspólną walutę euro wzrosną o 2,6% w 2022 r., po czym w 2023 r. dynamika osłabnie do 1,4%. Unijna gospodarka nadal jest szczególnie wrażliwa na zmiany na rynkach energii ze względu na jej dużą zależność od rosyjskich paliw kopalnych. Malejący wzrost w skali światowej negatywnie wpływa natomiast na popyt zewnętrzny.

Dobre tempo wzrostu uzyskane dzięki zeszłorocznemu ożywieniu oraz nieco wyższy od poprzednio zakładanego wzrost w I kw. br. prawdopodobnie pozwolą na podtrzymanie stopy wzrostu spodziewanej w 2022 r. Należy się jednak spodziewać, że działalność gospodarcza będzie w drugim półroczu mniej dynamiczna, i to pomimo obiecującego sezonu turystycznego. KE prognozuje, że w 2023 r. wzrost gospodarczy w ujęciu kwartalnym nabierze tempa dzięki odpornemu na wstrząsy rynkowi pracy, ograniczaniu inflacji, wsparciu ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i utrzymującej się dużej nadwyżki oszczędności. W ujęciu ogólnym unijna gospodarka będzie prawdopodobnie rosnąć, jednak znacznie wolniej niż przewidywano w prognozie z wiosny 2022 r. Z prognoz Komisji Europejskiej wynika, że w roku 2022 gospodarki krajów UE będą rosnąć zdecydowanie wolniej. Będzie to tworzyło niski punkt bazy do wzrostu w 2023 r. Polska gospodarka zakończyła 2021 r. 5,9-procentowym wzrostem. W bieżącym roku spowolni do  5,2%, w dużej mierze za sprawą wyjątkowo silnego I kw. W 2023 r. Komisja Europejska prognozuje roczny wzrost PKB dla Polski na poziomie 1,5%, czyli tak, jak całej UE.

Najbliższe lata upłyną pod znakiem większego zadłużenia europejskich gospodarek. Jak wynika z letniej prognozy KE, średni poziom długu publicznego dla Unii Europejskiej w 2022  r. wyniesie 87,1% PKB, a dla strefy euro 94,7%. Najwyższy poziom prognozowany jest, podobnie jak w 2021 r., dla Grecji (185,7%), Włoch (147,9%) i Portugalii (119.9%). Według prognoz Komisji, dług publiczny w Polsce na koniec 2022 r. wyniesie 50,8% PKB. Najniższy zanotują Bułgaria (25,3%), Estonia 20,9%) i Luksemburg (24,7%).

KE prognozuje, że w 2023 r. wzrost gospodarczy w ujęciu kwartalnym nabierze tempa dzięki odpornemu na wstrząsy rynkowi pracy, ograniczaniu inflacji, wsparciu ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i utrzymującej się dużej nadwyżki oszczędności. W ujęciu ogólnym unijna gospodarka będzie prawdopodobnie rosnąć, jednak znacznie wolniej niż przewidywano w prognozie z wiosny 2022 r.

Czy pomoże wspólna waluta?

W minionych miesiącach temat przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty wrócił na czołówki gazet. Zapytaliśmy środowisko bankowe, co o tym sądzi. Z badania na zlecenie ZBP wynika, że w 2022 r. spadło poparcie środowiska bankowego dla wprowadzenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK