Bankowość i Finanse | Raport ZBP | Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost

Bankowość i Finanse | Raport ZBP | Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Żyjemy w trudnych czasach – epidemia COVID-19, agresja Rosji na Ukrainę, zawirowania na światowych rynkach finansowych to wszystko składa się na obraz bankowości, gdzie jak w soczewce skupiają się problemy, które na bieżąco trzeba rozwiązywać.

Dr Przemysław Barbrich

Katarzyna Walterska

Oddajemy w Państwa ręce dziesiąte już wydanie Raportu „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost”. Pokazujemy w nim skomplikowaną materię, w jakiej przyszłości funkcjonować polskiej bankowości. Raport ma być impulsem do szerszej dyskusji na temat kondycji sektora bankowego, który przecież – to nie truizm – pozostaje kołem zamachowym całej gospodarki. Nie ma bowiem silnej i stabilnej gospodarki bez silnego dobrze skapitalizowanego i bezpiecznego sektora bankowego.

Zagrożenia dla gospodarki

Tradycyjnie zapytaliśmy przedstawicieli sektora bankowego o największe zagrożenia dla stabilności europejskiej gospodarki. 24% ankietowanych wskazało procesy dezintegracyjne w ramach Unii Europejskiej. Podczas gdy w ub.r. 33% bankowców wskazało konflikt między Rosją a Ukrainą jako czynnik najbardziej zagrażający stabilności gospodarki europejskiej, tak w tym roku wskazało go 22% respondentów. W dalszej kolejności zagrożeniem jest wysoka inflacja. W tym roku wskazało ją 14% bankowców, podczas gdy w ubiegłym 26%. Na problemy wewnętrzne poszczególnych krajów, podobnie jak rok wcześniej, wskazało 11% pytanych.

Ciekawe spostrzeżenia wynikają z oceny stanu polskiej gospodarki na tle Europy w poszczególnych latach. W tym roku połowa ankietowanych bankowców (53%) oceniła go dobrze. Przeciwnego zdania jest 21%, a jedna czwarta (26%) uważa, że obecny stan polskiej gospodarki na tle innych krajów europejskich jest podobny do ubiegłorocznego. Warto zwrócić uwagę, że rok wcześniej tylko 19% dobrze oceniało kondycję polskiej gospodarki.

Jedna trzecia badanych (32%) ocenia, że polska gospodarka wolniej wróci na ścieżkę wzrostu w porównaniu do innych krajów UE. Odmiennego zdania jest 33% respondentów, których zdaniem Polska szybciej wejdzie na ścieżkę wzrostu. 35% ankietowanych uznało, że gospodarka będzie rozwijać się w takim samym tempie jak rok wcześniej.

Powiało optymizmem, idzie wzrost, spada inflacja

Ze średniookresowej prognozy gospodarczej Komisji Europejskiej (European Economic Forecast – Spring 2023) wynika, że gospodarka UE w minionym kwartale radziła sobie lepiej z zakłóceniami spowodowanymi wojną w Ukrainie i kryzysem energetycznym niż przewidywano zimą. Wówczas w związku z zaostrzeniem warunków monetarnych niemal w całej Europie oczekiwano nadejścia recesji. Zarówno prognoza z jesieni 2022 r., jaki i zimy na początku 2023 r. przewidywały spadek PKB w całej Unii.

Najnowsze dane KE wskazują na poprawę warunków gospodarczych. PKB Unii Europejskiej według przewidywań wzrośnie do 1,0% w 2023 r. i do 1,7% w 2024 r. Oznacza to niewielką poprawę w stosunku do predykcji z lutego br., kiedy prognozowano wzrost PKB w 2023 r. do poziomu 0,8% oraz 1,6% w 2024 r. Nieznaczny wzrost PKB w stosunku do zimowej prognozy przewidywany jest także dla strefy euro. Oczekuje się, że jej PKB w 2023 r. wyniesie 1,1% (wzrost z 0,9%) i 1,6% (z 1,5%) odpowiednio w 2023 i 2024 r.

Przewidywania dotyczące polskiej gospodarki na lata 2023–2024 są bardziej optymistyczne od projekcji z lutego 2023 r. Komisja Europejska podniosła przewidywania dotyczące wzrostu PKB o 0,3 pkt. proc. w 2023 r. (z 0,4% na 0,7%) oraz o 0,2 pkt. proc. w 2024 r. (z 2,5% na 2,7%).

Natomiast prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Polski z lipca br. przewiduje w 2023 r. wzrost PKB o 0,9 pkt. proc. wobec oczekiwań z kwietnia 2023 r. do 1,2%. Natomiast obniżone zostały prognozy na rok 2024 – o 0,2 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK