Bankowość i Finanse. Prawo: Nadzór na miarę XXI stulecia

Bankowość i Finanse. Prawo: Nadzór na miarę XXI stulecia
Fot. Tierney/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polski regulator deklaruje gotowość na przejście do rzeczywistości wirtualnej. Główne kierunki działań kontrolnych podejmowanych w cyberświecie zaprezentowane zostały w Cyfrowej Agendzie Nadzoru, opublikowanej przez KNF u schyłku minionego roku.

Digitalizacja rynku finansowego niesie ze sobą trojakie wyzwania dla organów kontrolnych. Pierwszym jest tworzenie nowych usług kredytowych, płatniczych czy inwestycyjnych, do których nie przystaje dotychczasowe otoczenie regulacyjne. Efekty tej rozbieżności mogą być dwojakie. Z jednej strony powstaje segment rynku, który nie podlega nadzorowi, z drugiej nieżyciowe przepisy wyhamowują rozwój oczekiwanych przez klientów, nowatorskich produktów. Kolejnym problemem jest wzmożona aktywność środowisk przestępczych, które wykorzystują zarówno nowe możliwości technologiczne, jak i niewystarczającą świadomość społeczną odnośnie zagrożeń ery cyfrowej. Trzecim nie mniej poważnym wyzwaniem jest przeniesienie komunikacji pomiędzy regulatorem a podmiotami nadzorowanymi do kanałów zdalnych i optymalne wykorzystanie rozwiązań IT w działalności samego nadzoru. 

Wszystkie te problemy znajdowały odzwierciedlenie w dotychczasowej aktywności KNF; bądź to w postaci zmian w rekomendacjach dla sektora bankowego, bądź też jako inicjatywy nakierowane na nowelizację obowiązującego prawa, działania te nie miały jednakże charakteru kompleksowego. Cyfrowa Agenda Nadzoru stanowi pionierską próbę wypracowania holistycznej strategii regulacyjnej dla cyfrowego rynku finansowego.

Koniec wolnej amerykanki na rynku kryptoaktywów

Działalność KNF w dziedzinie gospodarki cyfrowej koncentrować się będzie na czterech zasadniczych obszarach – zaznaczono w dokumencie, prezentującym założenia nowej strategii. Pierwszym z nich są nowe zjawiska na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu kryptoaktywami oraz finansowania społecznościowego. Dynamiczny rozwój tych segmentów możliwy jest dzięki powszechnemu dostępowi do internetu, a w obu przypadkach przepisy prawa nie nadążają za inwencją i kreatywnością przedsiębiorców. Jak wypełnić regulacyjną lukę, której już dziś boleśnie doświadczają inwestorzy na rynku forex czy kryptowalutowym? 

KNF wskazuje dwa kierunki interwencji. „W pierwszym etapie odbędzie się to poprzez wydanie stanowisk nadzorczych wyjaśniających status prawny aspektów określonej działalności” – podkreślają twórcy strategii. Równocześnie nadzór ma świadomość, iż działania informacyjne mogą być niewystarczające, z uwagi na brak uregulowań prawnych dla wspomnianych form działalności na rynku finansowym. Dlatego KNF zamierza równocześnie podejmować inicjatywy legislacyjne wszędzie tam, gdzie „interwencja jest wymagana ze względu na bezpieczeństwo obrotu i interes nieprofesjonalnych uczestników rynku”. Zdaniem regulatora, konieczne będzie dopisanie kryptoaktywów do katalogu istniejących już instrumentów finansowych, a w przypadkach gdy byłoby to niewykonalne, należałoby nadać im status innych przedmiotów obrotu gospodarczego. 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK