Bankowość i Finanse | Podatki | SLIM VAT 3 – coraz mniej kontrowersji

Bankowość i Finanse | Podatki | SLIM VAT 3 – coraz mniej kontrowersji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Oczekiwaną, i zarazem istotną zmianą dla płatników podatku od towarów i usług będzie tzw. SLIM VAT 3. Pod tym kryptonimem kryje się ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ogólnym założeniem wprowadzanych zmian, podobnie jak dwóch wcześniejszych nowelizacji, jest ułatwianie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie VAT. Co zatem pakiet SLIM VAT przewiduje w trzeciej odsłonie?

Artur Król

Uchwalone rozwiązania mają głównie charakter upraszczający, są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców do Ministerstwa Finansów. Chodzi m.in. o likwidację zbędnych obowiązków spoczywających na firmach, czy znaczące uproszczenie rozliczeń VAT. Po dwóch pierwszych nowelizacjach okazało się, że nawet korzystnym dla firm zmianom prawa towarzyszyć musi rzetelna analiza nowych przepisów, a w konsekwencji ich rzetelna implementacja. Dodatkowo w pakiecie SLIM VAT 3 znalazły się kwestie dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn, czy wartości ulg: na dzieci, rehabilitacyjnej i innych.

Z 1,2 mln do 2 mln euro

Status małego podatnika posiada obecnie osoba płacąca podatek od towarów i usług, której wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro (45 000 euro – w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji). Według szacunków Ministerstwa Finansów, podwyższenie tego limitu do kwoty 2 mln euro obejmie ok 40 tys. podatników VAT. Spowoduje to zwiększenie liczby osób uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

Tylko jeden organ

Powszechnym zjawiskiem jest dziś mnogość organów, w których można uzyskać wiążące informacje. Zajmują się tym aż cztery placówki terenowe Krajowej Administracji Skarbowej, zatem przedsiębiorcy mogą mieć problem z ustaleniem, który z organów jest właściwy do wydania wiążącej informacji, a który do rozpoznania odwołania/zażalenia, wreszcie – który sąd powinien rozpatrzyć skargę. SLIM VAT 3 powierza obsługę jednemu organowi. To istotne ułatwienie, zmiana zapewni przedsiębiorcom uzyskanie informacji w jednym miejscu, za pośrednictwem tego samego organu, bez konieczności każdorazowego ustalania, który z nich jest właściwy dla uzyskania wiążącej informacji.

E-paragon i KAS

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest wystawienie i wydanie nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury – za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej – i przesłanie tego dokumentu w sposób z nim uzgodniony. Omawiana nowelizacja ustawy o VAT umożliwia wystawienie i wydanie paragonu także przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), pośredniczącego przy wydawaniu nabywcy paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, bez konieczności podawania jego danych osobowych.

Zmiana ma wejść w życie z dniem 15 września 2023 r. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, regulacja pozwoli na korzystanie przez konsumentów z udostępnionego przez Szefa KAS narzędzia informatycznego, umożliwiającego dostarczanie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej. Rozwiązanie to pozwoli zbudować system dystrybucji paragonó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK