Bankowość i Finanse | KNF | Startupy do piaskownicy

Bankowość i Finanse | KNF | Startupy  do piaskownicy
Fot. Ms.Moloko/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pandemia koronawirusa nie powstrzymała działań KNF na rzecz rozwoju polskiego sektora fintech. Z końcem ubiegłego roku regulator poinformował o uruchomieniu wirtualnej piaskownicy dla podmiotów, opracowujących nowatorskie rozwiązania z zakresu płatności.

Nowa inicjatywa KNF stanowi realizację kolejnego już postulatu, zawartego w opublikowanej pod koniec 2019 r. Cyfrowej Agendzie Nadzoru. Twórcy tego dokumentu wskazali cztery kluczowe obszary zaangażowania regulatora w digitalizację polskiej gospodarki, a jednym z nich jest właśnie wspieranie fintechów. „Innowacje finansowe niosą ze sobą ryzyka i rolą KNF jest pogodzenie potrzeb w zakresie otwartości na FinTech oraz zapewnienie ochrony klientów – zaznaczyli. Sposobem na osiągnięcie tego celu, zalecanym także przez władze wspólnotowe, jest tworzenie tzw. piaskownic, czyli środowisk testowych, w ramach których przyszli innowatorzy mogą doskonalić i przygotowywać do rynkowego debiutu nowe produkty i usługi, nie generując ryzyka na rynku finansowym. Obok uruchomionego właśnie środowiska dla inicjatyw z segmentu otwartej bankowości, KNF współuczestniczy też w tworzeniu analogicznego programu dedykowanego podmiotom wykorzystującym w swej działalności technologię blockchain.

Nadzór zidentyfikuje bariery prawne i pomoże uzyskać licencję

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu open bankingu przez polski nadzór ma charakter dwustopniowy. Pierwszym elementem jest tzw. Innovation Hub, funkcjonujący od początku 2018 r. i zapewniający innowacyjnym podmiotom wsparcie w obszarze prawno-regulacyjnym. KNF przypomina, że właściwa interpretacja i stosowanie obowiązujących przepisów stanowi jedną z największych przeszkód dla wdrażania nowatorskich produktów i usług, w przypadku których niejednokrotnie nie sposób odwołać się do dotychczasowych doświadczeń.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Program Innovation Hub, za pośrednictwem którego organ nadzoru prowadzi dialog z podmiotami sektora FinTech, udzielając im stosownych wyjaśnień na zadane pytania, wspierając tym samym rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony klientów” – zaznaczono w komunikacie, wydanym przez regulatora.

Ze wsparcia korzystać mogą nie tylko startupy, ale także podmioty dotychczas prowadzące działalność w obszarach nadzorowanych przez KNF. W obu przypadkach warunkiem przystąpienia do Innovation Hub jest posiadanie lub zamiar wdrożenia nowatorskich produktów albo usług finansowych, bazujących na systemach IT. Uczestnictwo w przedsięwzięciu jest bezpłatne, a weryfikacja kandydatów następuje na podstawie wypełnianej przez nich ankiety. Zainteresowani muszą odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu realizowana inicjatywa zmienia sposób korzystania z usług i produktów finansowych, czy projekt ma charakter pionierski, a jeśli nie, to które rozwiązania dostępne na rynku realizują podobne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK