Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Wespół w zespół z AI

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Wespół w zespół z AI
Fot. stock.adobe.com / Limitless Visions
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dynamiczny rozwój technologii AI stawia ogromne wyzwania nie tylko w kontekście budowy nowych systemów czy regulacji, ale także zmiany paradygmatu pracy. Dla pesymistów wiele zawodów skazanych jest na wyginięcie, dla optymistów to wielki krok w kierunku krótszego tygodnia pracy. Jak zatem ma wyglądać przyszłość współpracy ludzi i AI?

Maksymilian Stefański
analityk ekonomiczny, absolwent ekonomii oraz międzynarodowego programu CEMS MIM Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zaledwie 12 miesięcy od udostępnienia pierwszej wersji ChatGPT zdajemy już sobie w pełni sprawę, że praca w przyszłości będzie zupełnie inna niż dziś. Problem w tym, że mówiąc przyszłość, mamy tak naprawdę na myśli kilka najbliższych lat, a nie odległe dekady XXI stulecia. Generatywna sztuczna inteligencja, a w szczególności duże modele językowe (z ang. Large Language Models), dokonały skokowego wzrostu możliwości, osiągając w różnych obszarach wydajność zbliżoną do ludzkiej. „Nawet 40% godzin pracy może zostać zastąpione automatyzacją i wspomaganiem przez AI obowiązków pracowników” – wskazują eksperci Światowego Forum Ekonomicznego w najnowszym raporcie „Jobs of Tomorrow”.

Jak przekonują, firmy powinny już dziś proaktywnie podejść do wytyczenia strategii integracji sztucznej inteligencji, która musi uwzględniać rolę pracowników w tej zmianie. „Po pierwsze: firmy muszą proaktywnie zarządzać ryzykiem zmiany miejsca pracy poprzez tworzenie przejrzystych prognoz i zachęcanie pracowników do wyższej elastyczności. Po drugie: należy rozwijać metody zarządzania oparte na współpracy, innowacjach i wiedzy. Wreszcie firmy muszą nadążać za zmieniającymi się potrzebami w zakresie umiejętności pracowników, koncentrując się na wdrażaniu szkoleń z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji, aktywnie promując uczenie się w miejscu pracy” – wyliczają eksperci. Nadchodząca rewolucja rynku pracy stwarza dla firm wiele możliwości, ale również generuje ogromne obawy – a te po stronie pracowników są znacznie wyższe niż po stronie zarządzających.

Nadzieje i obawy

Jak wskazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez Boston Consulting Group w ramach badania „AI at Work”, pracownicy etatowi wykazują znacznie mniejszy optymizm co do wdrożenia AI niż zarządzający i managerowie średniego i niższego szczebla. „Przeciętny pracownik pytany o zdanie jest dziś znacznie bardziej optymistyczny i mniej zaniepokojony niż jeszcze pięć lat temu, ale wyniki te ukrywają kluczowe różnice między poszczególnymi grupami” – zaznaczają analitycy.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK