Bankowość i Finanse | Gospodarka | Interwencjonizm państwowy w dobie pandemii

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Interwencjonizm państwowy w dobie pandemii
Fot. Blue Planet Studio/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pandemia koronawirusa doprowadziła do ograniczenia aktywności 3 mld ludzi. Konsumpcja ma spaść o 33%, a każdy miesiąc hibernacji gospodarki odznacza się negatywnym wpływem na globalne PKB w wysokości 2 pkt. proc. Olbrzymie pakiety stymulacyjne mają osłonić gospodarkę światową przed całkowitą katastrofą, ale czy pozwolą zachować jej dotychczasową strukturę?

Próby odpowiedzi na te i inne pytania podjęli analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w opublikowanym w połowie kwietnia br. raporcie „Pandenomics. Zestaw narzędzi fiskalnych i monetarnych w dobie kryzysów”. Podsumowali pierwszy etap światowych zmagań ze skutkami pandemii i sformułowali szereg rekomendacji niezbędnych ich zdaniem dla skutecznego wyjścia z kryzysu i dalszego rozwoju.

– Kryzys gospodarczy wywołany walką ze skutkami pandemii koronawirusa to wydarzenie bez precedensu w ostatnich dekadach. Widać to m.in. w reakcjach i działaniach podjętych w poszczególnych krajach. Łącznie kraje G20 i Polska zaplanowały przeznaczenie ponad 4 bln USD na stymulację fiskalną, i to już w pierwszej fazie zmagań z koronawirusem. Polski pakiet fiskalny wynosi 6,2% PKB i jest o ponad 5 pkt. proc. wyższy niż w przypadku kryzysu finansowego 2009 r. Taka skala działań nie dziwi. Obecna sytuacja wydaje się poważniejsza od kryzysu sprzed dekady, bo stopień ograniczenia aktywności gospodarczej, z jakim mamy dziś do czynienia, jest charakterystyczny raczej dla warunków wojennych – podkreśla Piotr Arak, dyrektor PIE.

Koronawirus zaskoczył skalą i skutkami

Pandemia zaskoczyła nie tylko tempem rozprzestrzeniania się między krajami, a nawet kontynentami. Niespodziewane jest także to, że w nowoczesnym świecie jedynymi skutecznymi metodami zapobiegającymi dalszej ekspansji ­COVID-19 są społeczna izolacja i zahamowanie aktywności, także gospodarczej, ludności. Mamy do czynienia z ograniczeniem podaży pracy z powodu zachorowań, kwarantanny i innych obostrzeń oraz brakiem komponentów do produkcji na skutek zerwania łańcuchów dostaw. Tym zjawiskom towarzyszy spadek konsumpcji i inwestycji prywatnych oraz silne załamanie w najbardziej wrażliwych na skutki hibernacji sektorach, takich jak turystyka czy transport.

Spada dostępność kredytów dla firm, obniża się stabilność sektora finansowego. W związku z kryzysem 65 banków centralnych obniżyło stopy procentowe (stan na 3.04.2020). FED, EBC, Bank Anglii i wiele innych rozpoczęło skup aktywów, w tym obligacji rządowych. Wszystkie kraje UE wprowadziły pakiety stymulacyjne – od 532,5 mld euro w Niemczech, 367,4 mld euro we Francji i ok. 75 mld euro w Polsce. Ostatnim kanałem oddziaływania koronawirusa są nastroje społeczne, tu odnotowano odpływ kapitału związany z paniką inwestorów i spadek zaufania przedsiębiorców.

Bezprecedensowe środki

Zestawiając wielkość programów (w % PKB) ogłoszonych obecnie z tymi z 2009 r., można dostrzec, że dziś przeznacza się na ratowanie gospodarek znacznie więcej środków. Dla przykładu, pakiet stymulacyjny USA w wysokości 2 bln USD dwukrotnie przewyższa środki przeznaczone na ochronę gospodarki w czasach kryzysu finansowego 2007-2009. 6,2% PKB wynosił pierwszy polski pakiet fiskalny (...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK