Bankowość i Finanse | Gospodarka | Cały świat ma kłopoty!

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Cały świat ma kłopoty!
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Perspektywy dla gospodarki światowej są bardzo niepewne. Wpływa na to nie tylko sytuacja na rynku energii i żywności, ale rośnie też ryzyko niewypłacalności państw, które w okresie niskich stóp procentowych bardzo istotnie się zadłużyły. Spadek globalnego popytu oraz wzrost zadłużenia może spowodować kolejny kryzys finansowy, i to już w najbliższych kwartałach - mówi Katarzyna Zajdel-Kurowska, dyrektor wykonawczy w Banku Światowym, w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

Jakie czynniki w najbliższych miesiącach, kwartałach i latach będą wpływały na gospodarkę Polski i świata?

– Otoczenie makroekonomiczne dla Polski, jak i dla wielu innych krajów rozwijających się, nie wygląda zbyt optymistycznie. Rośnie ryzyko globalnej recesji, presja inflacyjna istotnie zwiększyła się, a poziom zadłużenia prywatnego i publicznego osiągnął rekordowe wartości w historii. Obecna sytuacja jest wynikiem kilku szoków, które miały miejsce w ostatnich latach, ale także efektem zbyt luźnej polityki monetarnej i fiskalnej. W Chinach nadal utrzymywana jest polityka „zero ­COVID”, która ma wpływ na zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz powoduje zaburzenia w logistyce i handlu. Rośnie protekcjonizm i nakładane są kolejne ograniczenia w dostawach różnych towarów, co wpływa na wzrost cen. W konsekwencji obserwujemy istotny wzrost cen żywności, czynników energii oraz surowców. Na to nakłada się wybuch wojny i związana z tym duża niepewność, która dodatkowo wzmacnia wymienione już negatywne czynniki. W takim otaczającym nas świecie trudno o optymizm, tym bardziej że perspektywy gospodarcze wielu naszych partnerów handlowych i dużych gospodarek też są coraz bardziej negatywne. To przekłada się na gorsze perspektywy wzrostu dla polskiej gospodarki, dlatego spodziewam się, że kolejne kwartały przyniosą nie tylko spowolnienie koniunktury, ale także dalszy wzrost presji inflacyjnej.

Zatem nie możemy raczej liczyć na zmniejszanie się inflacji? A jeśli tak, to w jakim okresie?

– Wszystkie wymienione czynniki i duża utrzymująca się niepewność powodują, że ceny surowców wciąż pozostają wysokie. Tu nic się nie poprawiło. Trwają rozmowy krajów OPEC i podejmowane są różnego rodzaju działania antyinflacyjne, zapobiegające dalszemu wzrostowi cen, ale trudno oczekiwać szybkiego ich spadku. Dopiero zakończenie wojny w Ukrainie, istotne schłodzenie koniunktury oraz zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych mogłoby przyczynić się do wyhamowania lub spadku inflacji. Zresztą rośnie ona nie tylko u nas, ale też w innych krajach. Ostatnie jej odczyty w Stanach Zjednoczonych były dużym zaskoczeniem dla analityków. To samo zjawisko jest obserwowane w krajach Europy Zachodniej. Jeżeli presja inflacyjna będzie uporczywie wysoka i przełoży się na wzrost oczekiwań płacowych, to będziemy mieć do czynienia z efektem spirali inflacyjno-płacowej, co spowoduje, że inflacja pozostanie na wysokim poziomie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK