Bankowość i Finanse | ESG – Mastercard | Jak sektor finansowy zmienia się dla naszej planety

Bankowość i Finanse | ESG – Mastercard | Jak sektor finansowy zmienia się  dla naszej planety
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prowadzenie działań w duchu eko, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju to już nie tylko możliwość. To obowiązek każdej firmy i podmiotu, który chce istnieć w globalnej świadomości konsumentów. Dotyczy to również sektora finansowego. Mastercard, jeden z najważniejszych graczy w dziedzinie płatności globalnych, także stawia na zrównoważony rozwój i wspiera w tym również banki.

Świat finansów dotknęła już zielona rewolucja. Banki i ubezpieczyciele reagują na presję społeczną, monitorując i redukując swoje emisje – zarówno te bezpośrednie, jak i te trudniejsze do zmierzenia, dotyczące działań i postaw konsumentów. Coraz bardziej restrykcyjne regulacje sprawiają, że sektor finansowy ma obowiązek raportowania działalności niefinansowych (tzw. ESG), także w zakresie wpływu na środowisko.

Do dyspozycji firm i banków są różne narzędzia, które pomagają im w eko-transformacji, takie jak zielone finansowanie, zielone obligacje czy też dywestycje, czyli odchodzenie od wkładania środków lub ubezpieczania materiałów czy działań zagrażających środowisku. Angażowanie środków finansowych w takie branże i obszary staje się dla banków i inwestorów coraz większym problemem wizerunkowym, a konsumenci chętnie i skrupulatnie rozliczają ich z takich działań, choć na szczęście takich inwestycji jest coraz mniej. Z badania „Zielone finanse po polsku”[1] wynika, że już teraz 80% badanych banków komercyjnych wprowadziło elementy zrównoważonego finansowania w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej, a niemal wszystkie uwzględniają ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych, głównie dla wybranych branż i sektorów.

Autentyczność i zaangażowanie

Duża eko-świadomość współczesnego konsumenta sprawia, że szybko wyłapuje on fałszywe nuty w pustych marketingowych obietnicach. Liczą się tylko realne działania, mające pozytywny wpływ na przyszłość planety. Mastercard zbadał, jak pandemia wpłynęła na zmianę konsumenckich postaw ekologicznych. Okazało się, że w czasie pandemii COVID-19 wyraźnie wzrosło zainteresowanie działaniami związanymi z ochroną środowiska.

Ponad połowa Polaków uważa, że ograniczanie śladu węglowego jest dla nich ważniejsze dziś niż przed pandemią. 64% ankietowanych deklaruje, że stali się bardziej świadomi tego, jak ich działania mogą wpływać na środowisko, przy czym prym wiedzie tu pokolenie Z (70%).

Co ważne, z badania wynika również, że trzech na pięciu Polaków uważa, że w sposób bardziej zrównoważony powinni zachowywać się nie tylko konsumenci, ale też firmy. Według nich, trzy najważniejsze kwestie, na których, oprócz walki z pandemią, powinien obecnie skupić się świat biznesu, to zmniejszenie: ilości odpadów (45%), zanieczyszczenia powietrza i wody (44%) oraz ilości plastiku w opakowaniach i produktach (42%).

Ponad 80% Polaków deklaruje, że troskę o środowisko wyraża w proekologicznych zachowaniach, a 58% wskazuje, że wybiera produkty marek, które podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.[2]

To wyraźny sygnał dla biznesu, że zielona rewolucja nabiera tempa. Dla dzisiejszego klienta odpowiedzialność firmy jest równie istotna, co jakość i cena oferowanego przez nią produktu.

Poważne zamiary, konkretne zobowiązania

Jednym z ważnych działań na rzecz planety, jakie może dziś podjąć właściwie każdy biznes, jest rzetelne monitorowanie i informowanie o zakresie powodowanego przez siebie zanieczyszczenia atmosfery. W kolejnym zaś kroku – redukcja tych emisji i zmiana negatywnych działań. Umożliwia to np. przystąpienie do inicjatywy Science Based Target Initiative (SBTi ), która doradza i wspiera korporacje w określaniu celów redukcji emisji gazów cieplarnianych tak, żeby były one zgodne z najnowszą wiedzą naukową, ambitne, ale też i wykonalne.

Zdjęcia: Mastercard

Z jej pomocą Mastercard podjął zobowiązanie do jeszcze większej redukcji emisji gazów cieplarnianych. W ramach nowego celu firma chce być neutralna klimatycznie do roku 2040. Jej droga do osiągnięcia tego celu ilustruje główne trendy w zielonym finansowaniu oraz w biznesie w ogóle. Wśród podejmowanych działań znalazły się zarówno działania na poziomie korporacji, jak również inicjatywy angażujące partnerów i konsumentów.

Taką inicjatywą Mastercard jest Priceless Planet Coalition, która łączy świat biznesu w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz pozwala dokonywać przemyślanych inwestycji w ochronę środowiska. Priceless Planet zobowiązuje się do posadzenia 100 mln drzew w ciągu pięciu lat. Ten trend, carbon offsetting, pozwala na wsparcie finansowe pochłaniania wyemitowanych już gazów cieplarnianych. Można to osiągnąć przez ochronę istniejących ekosystemów lub ich odbudowę.

Innowacje dla planety i świadomego konsumenta

W bankowości możliwa jest też redukcja śladu węglowego i materiałowego związanego np. z produkcją kart płatniczych. Alternatywną opcją stają się coraz bardziej popularne wirtualne karty płatnicze, które pozwalają ograniczyć zużycie plastiku. Funkcjonują one wyłącznie w cyfrowej formie, a dzięki wykorzystaniu technologii tokenizacji można je zapisywać w smartfonach lub smartwatchach, bądź w cyfrowych portfelach. To nie tylko wygodna forma płatności przy użyciu tego, co klient ma przy sobie, ale również wybór bardziej odpowiedzialnej drogi.

Równie ważne, co konkretne działania ze strony firm, jest umożliwienie konsumentom kontrolowania swoich nawyków i decyzji zakupowych. Mastercard we współpracy ze szwedzkim fintechem Doconomy stworzył Kalkulator Śladu Węglowego, który pozwala bankom i instytucjom finansowym zaoferować ich klientom narzędzie, które zapewnia im dostęp do wiedzy i danych na temat emisji dwutlenku węgla, które generują każdego dnia swoimi działaniami. Kalkulator pozwala lepiej zrozumieć, np. ile potrzeba drzew do pochłonięcia dwutlenku węgla wyemitowanego w związku z konkretnym zakupem. Użytkownik znajdzie w nim także wskazówki dotyczące ekologicznego życia oraz zrekompensowania swojego wpływu na środowisko poprzez odpowiedzialne decyzje zakupowe czy też zaangażowanie się np. w projekty odbudowy lasów w ramach Priceless Planet Coalition.

Od zielonej drogi i zielonych finansów nie ma już odwrotu. Każda firma z sektora musi znaleźć dla siebie takie narzędzia, które dadzą ich konsumentom pewność, że każdego dnia pomagają ochronić to, co najważniejsze – naszą planetę.

[1] PwC, maj 2021
[2] Badanie Deloitte „Indeks Postaw Klimatycznych w Polsce”, 10.2021

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK