Bankowcy szukają inspiracji dla innowacji w innych branżach

Bankowcy szukają inspiracji dla innowacji w innych branżach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Bank bez wychodzenia z domu", o konferencji, poświęconej problematyce zdalnego korzystania z usług finansowych w dobie pandemii rozmawiamy z Bartłomiejem Noconiem, Dyrektorem Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.

Karol Mórawski: Czym to wydarzenie będzie się odróżniać na tle dość licznych seminariów i spotkań eksperckich, poświęconych wykorzystaniu kanałów online w bankowości?

Bartłomiej Nocoń: Zbliżamy się do rocznicy pierwszego lockdownu, zatem zdecydowaliśmy się na próbę podsumowania tego okresu nowej normalności, wyciągnięcia pierwszych wniosków z zaistniałej sytuacji, a także dyskusję z zaproszonymi gośćmi na temat doświadczeń, jakie stały się ich udziałem na przestrzeni minionych miesięcy.

Stąd dość intrygujący tytuł „Bank bez wychodzenia z domu”, bowiem najważniejszym spostrzeżeniem, jakie można wysnuć na podstawie minionych miesięcy jest to, że sektor finansowy doprowadził do sytuacji, w której klient może wykonywać zdalnie praktycznie wszystkie operacje, związane z zarządzaniem swymi finansami.

To, na co banki kładą uwagę i czemu poświęcają sporo czasu, to poprawa perspektywy doświadczeń użytkownika, owego customer journey czyli ścieżki zakupowej, a także stałe usprawnianie korzystania z kanałów elektronicznych.

Skoro powiedziało się „A”, intensyfikując działania w obszarze cyfrowej transformacji, to teraz musimy pracować nad tym, by to doświadczenie klientów w kanałach cyfrowych stale podnosić.

Jeśli można uchylić rąbka tajemnicy, jakie konkretnie kwestie będą omawiane w kolejnych wystąpieniach?

Na problematykę zdalnych kanałów komunikacji z klientem chcielibyśmy spojrzeć w pierwszej kolejności z perspektywy doświadczeń tychże klientów na przestrzeni ostatnich 9 -12 miesięcy.

Drugą perspektywę stanowić będzie układ technologiczny i najważniejsze kwestie, związane z nowymi technologiami, coraz chętniej i powszechniej wdrażanymi lub udostępnianymi klientom w okresie pandemicznym.

Trzecia w końcu sprawa to jest zarządzanie kulturą technologiczną w bankowości, ponieważ takie zjawiska jak praca zdalna czy prowadzenie projektów w układzie hybrydowym generują potrzebę modyfikacji podejścia, zarówno projektowego jak i wdrożeniowego, ze strony sektora bankowego.

Będziemy mogli również zapoznać się z ciekawymi prezentacjami, ukazującymi perspektywy nie tylko bankowców, ale też zaproszonych gości spoza sektora, jednak współpracujących z bankami. Tu chcielibyśmy podjąć wątek najnowszych i najciekawszych trendów w dziedzinie e-commerce, który to obszar rozwija się niezwykle dynamicznie w związku z przeniesieniem aktywności zakupowej do kanałów elektronicznych.

Podsumowaniem konferencji będzie panel dyskusyjny, który będę miał przyjemność moderować, z gośćmi z Banku Millennium, Microsoftu, BNP Paribas Bank Polska, Volvo Financial Services i A4BEE Architects for Business, na temat digitalizacji w nowej normalności.

We współczesnej gospodarce jak najwięcej czasu poświęca się upraszczaniu, wygodzie, automatyzacji procesów bankowych, i te pomysły często są inspirowane zastosowaniami nowych technologii w innych sektorach

Będzie to próba podsumowania doświadczeń zarówno sektora bankowego, jak i dostawców oraz konsultantów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Czy w toku dyskusji pojawi się wątek bankowości w tle, zwłaszcza jeśli chodzi o obszar płatniczy, gdzie coraz częściej pojawiają się takie rozwiązania jak Internet rzeczy?

Grono prelegentów i panelistów zaproszonych do wystąpień jest bardzo zróżnicowane, pochodzą oni z wielu sektorów, nie tylko tego stricte bankowego, więc tutaj ten element bankowania w tle na pewno zostanie odpowiednio zaadresowany i w tej czy innej formie będzie przedmiotem dyskusji, czy to panelowej, czy w poszczególnych wystąpieniach.

To, co my dostrzegamy coraz częściej, to jest trend wychodzenia poza schemat. Bankowcy projektując owe rozwiązania coraz większą uwagę przywiązują do szukania inspiracji, pomysłów, innowacji w innych branżach niż bankowa.

To jest bardzo pozytywny trend, bo szukamy takich innowacji, takich pomysłów na podnoszenie doświadczeń użytkownika, które są już obecne w innych rodzajach usług, z których klienci korzystają przy użyciu nowoczesnych technologii mobilnych.

W ogóle we współczesnej gospodarce jak najwięcej czasu poświęca się upraszczaniu, wygodzie, automatyzacji procesów bankowych, i te pomysły często są inspirowane zastosowaniami nowych technologii w innych sektorach.

Więcej na ten temat już 18 lutego 2021 roku, podczas konferencji:

BANK BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Zapraszamy!

www.aleBank.pl/BBW

Źródło: aleBank.pl