Bankowcy i ubezpieczyciele podpisali dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki

Bankowcy i ubezpieczyciele podpisali dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki
Od lewej: Jan Grzegorz Prądzyński (Prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń), dr Tadeusz Białek (Prezes Związku Banków Polskich), dr Cezary Stypułkowski (Prezes zarządu mBank, Przewodniczący Rady Związku Banków Polskich).
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
23 maja, podczas XI Kongresu PIU w Sopocie prezesi Związku Banków Polskich oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń podpisali Dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI).

To istotny krok w kierunku samoregulacji branży ubezpieczeniowej i bankowej, mającej na celu podniesienie wartości produktu CPI dla klienta.

Dobre praktyki są efektem współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich pod auspicjami Komisji Nadzoru Finansowego.

Stanowią odpowiedź branży ubezpieczeniowej na raport EIOPA „Thematic Review on Credit Protection Insurance (CPI) sold via banks” i ostrzeżenie europejskiego organu nadzoru z 2022 r. Uzupełniają również znowelizowaną Rekomendację U przyjętą przez KNF w czerwcu 2023 r.

Dobre praktyki obejmują cały okres życia produktu CPI. Dotyczą tworzenia produktu CPI i jego wartości dla klienta, sposobu dotarcia do klienta, jakości dystrybucji, podejmowanych w interesie klienta działań, nadzoru nad dystrybutorem produktu CPI oraz jego monitorowania.

Skierowane są przede wszystkim do zakładów ubezpieczeń i banków oferujących produkt CPI, ale mogą być również stosowane przez inne instytucje finansowe oferujące podobne produkty.

Po podpisaniu dokumentu dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich powiedział dziennikarzom:

„To bardzo dobry dokument dlatego, że standaryzuje podejście dotyczące wspólnego produktu jakim jest produkt bancassurance banków i zakładów ubezpieczeń przez całe życie tego produktu, od początku jego konstruowania, po tak zwaną obsługę posprzedażową, monitoring produktu i sprawdzanie czy nie należy czegoś w nim poprawić.”

Dodał, że chodzi o to aby produkt CPI zgodnie z najlepszymi praktykami był właściwie dostosowany do potrzeb klienta. „Stawiamy na jakość tego produktu, na jego przydatność dla klienta i wreszcie przystępność” – stwierdził.

Przybliżając dziennikarzom opis produktu CPI tłumaczył, że obejmuje on różnego rodzaju ubezpieczenia spłaty kredytu i pożyczki na przykład od utraty pracy. W grę wchodzą różne okoliczności losowe z powodu których klient może mieć trudność ze spłatą kredytu czy pożyczki.

– Intencją Polskiej Izby Ubezpieczeń jest wprowadzenie postanowień dobrych praktyk jako uzupełnienia do nowelizacji Rekomendacji U KNF. Wierzę, że wprowadzenie tych standardów przyczyni się do zwiększenia zaufania klientów do produktów CPI i całego rynku bancassurance – wyjaśniał Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Źródło: ZBP