Bankowcy a edukacja: Konsultacje, edukacja, finanse – czyli Kongres Edukacji Finansowej 2017

Bankowcy a edukacja: Konsultacje, edukacja, finanse – czyli Kongres Edukacji Finansowej 2017
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najbliższe lata to okres poważnych wyzwań w gospodarce i finansach publicznych, które poza działaniami w skali makro wymagają również szerokiej pracy ze społeczeństwem. Ważnym elementem przyszłego rozwoju i stabilności finansowej jest wzrost świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków. Potrzeby te legły u podstaw uruchomienia projektu "Bankowcy dla Edukacji", realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości.

Wiedząc jednak, jak istotna dla powodzenia tych zadań jest współpraca między różnymi podmiotami, w ramach swoich działań WIB podejmuje także wiele wspólnych inicjatyw. Tak też zrodziła się idea Kongresu Edukacji Finansowej, który po raz pierwszy odbędzie 28 marca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jego organizatorami są: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja GPW, Fundacja im. Lesława Pagi oraz Fundacja Think.

Kongres Edukacji Finansowej to projekt zainicjowany przez cztery instytucje, stawiające sobie za cel intensyfikacje prac nad rozwojem edukacji finansowej i ekonomicznej oraz rozpoczęcie szerokiej współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się tymi zagadnieniami. Wspólnym mianownikiem tym podmiotów jest zarówno rozwój edukacji ekonomiczno-finansowej obywateli, jak i podnoszenie kwalifikacji pracowników wszystkich instytucji sektora finansowego i instytucji publicznych. Chcą one stymulować zarówno działania w ramach realizacji edukacji formalnej (programy nauczania, podręczniki, szkolenia nauczycieli), jak i angażować instytucje pozarządowe i firmy do praktycznej realizacji działań edukacyjnych w tym zakresie.

Podczas premierowej edycji kongresu zaplanowano m.in. wystąpienia ekspertów na temat najnowszych rozwiązań w zakresie edukacji finansowej, przedsiębiorczości, długoterminowego oszczędzania oraz inwestowania, debatę „Konsument XXI wieku – wyzwania edukacji finansowej”, a także rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w trzech ogólnopolskich konkursach. Odbędą się również panele tematyczne, a elementem towarzyszącym kongresowi będzie Aleja Edukacji Finansowej, w której zaproszone instytucje będą mogły prezentować swoje projekty edukacyjne. Udział w kongresie jest bezpłatny zarówno dla uczestników, jak i dla firm prezentujących się w Alei Edukacji Finansowej.

Więcej informacji:

Warszawski Instytut Bankowości
Urszula Szulc
uszulc@wib.org.pl