Banki z głową w chmurach, ale nogami twardo na ziemi

Banki z głową w chmurach, ale nogami twardo na ziemi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wykorzystanie cloud computingu w polskiej bankowości dynamicznie rośnie od dwóch lat, do czego walnie przyczyniło się przełomowe stanowisko KNF ze stycznia 2020 r. Dlaczego migracja do chmury jest tak istotna dla instytucji finansowych, i jak realizować ten odpowiedzialny proces, by dochować wszelkich standardów bezpieczeństwa i ochrony danych - o tym, i o wielu innych aspektach chmurowej transformacji przeczytać można w najnowszym raporcie technologicznym dla sektora bankowego, przygotowanym na zlecenie Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Dostęp do jak najszerszych zasobów danych oraz zdolność ich przetwarzania w czasie rzeczywistym stanowią dziś jeden z głównych czynników, determinujących sukces biznesowy. Równocześnie jednak zasoby nawet dużych korporacji okazują się być niewystarczające, by w odpowiedni sposób zmonetyzować własne oraz zewnętrzne zasoby informacji na temat klientów.

Cloud computing pozwala też efektywnie alokować nakłady na infrastrukturę IT, korzystający z tej formy outsourcingu płaci wszak jedynie za faktycznie używane zasoby. – Korzyści z zastosowania chmury są na tyle istotne, że całkowita rezygnacja z korzystania z niej będzie zjawiskiem coraz rzadszym. Z czasem stanie się to wręcz niemożliwe, gdyż nowe rozwiązania zakładające przetwarzanie informacji, przestają w zasadzie korzystać z innych rozwiązań niż rozwiązania chmurowe – czytamy w opracowaniu.

Raport Transformacja banku do chmury

Autorzy raportu wskazują, iż na chwile obecną polskie firmy nie są w awangardzie zmian – z cloud computingu korzysta u nas co czwarty podmiot, podczas gdy średnia dla całej Unii wynosi 36%. Także i bankowość musi dynamicznie nadrabiać zaległości, gdyż na chwile obecna adopcja chmury w tym segmencie rynku jest niższa niż w przypadku innych instytucji branży finansowej.

Raport prezentuje wyzwania, jakie pojawiają się w toku migracji zasobów instytucji finansowej do chmury, podając zarazem szereg praktycznych wskazówek, jak realizować ten proces. Niezwykle istotne znaczenie ma przegląd otoczenia regulacyjnego mającego zastosowanie w tej materii, poczynając od Prawa bankowego poprzez Rekomendację D i wspomniany już komunikat KNF w sprawie cloudu, aż po wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu.

Analizy poszczególnych dokumentów uzupełnione zostały poradami o charakterze praktycznym, ukazującymi jak należy budować strategię chmurową, w tym w szczególności co należy zmienić w polityce data governance i jak zawierać umowy z dostawcami cloudu, by uwzględniały one kluczowe kwestie prawne czy wymogi bezpieczeństwa. Szczególnie istotne staje się zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych zasobów ludzkich, warunkujących sukces całego przedsięwzięcia.

W opracowaniu sporo miejsca poświęcono też omówieniu standard Polish Cloud, który w październiku 2021 r. doczekał się swej drugiej odsłony. Dokument ten, przygotowany przez Związek Banków Polskich wspólnie z Forum Technologii Bankowych dokument stanowi kompendium praktycznej wiedzy na temat aktualnych uwarunkowań prawno-regulacyjnych dotyczących migracji do chmury, wraz z zaleceniami jak realizować ten niełatwy proces.

Opracowanie przygotowane przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz partnerów technologicznych.