Banki węgierskie mają gorzej

Banki węgierskie mają gorzej
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polscy bankowcy narzekają na to, że płacą wyższe podatki niż inne branże, a rząd pogarsza ich sytuację finansową nadzwyczajnymi regulacjami, takimi jak wakacje dla kredytobiorców. Ale w jeszcze gorszej sytuacji są banki węgierskie, zauważa Witold Gadomski.

Jak piszą analitycy Fitch Ratings ostatnie interwencje rządu węgierskiego państwa w sektorze bankowym zwiększają ryzyko dalszych interwencji politycznych, w tym przedłużenia obecnych rozwiązań.

Zwiększa to i tak już wysoką niepewność w środowisku operacyjnym węgierskich banków i może podważyć zaufanie wierzycieli.

Zgodnie z najnowszymi szacunkami Narodowego Banku Węgier sektor bankowy w tym kraju obciążony jest w roku 2022 kosztami nadzwyczajnych regulacji wynoszącymi ok. 500 mld HUF (ok. 6 mld PLN).

Banki zapłacą  podatek od nieoczekiwanych dochodów (około 226 mld HUF), obowiązują je program pułapów stóp procentowych (około 195 mld HUF) oraz podniesiony podatek od transakcji (około 40 mld HUF). Jest to kwota zbliżona do zysku netto sektora w 2021 r., który wyniósł 555 mld HUF.

Mowa o rozwiązaniach nadzwyczajnych, poza istniejącymi od lat podatkiem bankowym i podatkiem od transakcji finansowych.

Moratoria i limity

Zyski banków wzrosły w tym roku dzięki rosnącym stopom procentowym, ale inflacja zwiększyła koszty.

Fitch Ratings uważa, że odpisy z tytułu utraty wartości kredytów prawdopodobnie wzrosną ze względu na pogorszenie perspektyw gospodarczych. W rezultacie zwrot z aktywów znacznie spadnie.

Podatek nadzwyczajny, obowiązujący w 2022 i 2023 r., ma na celu zbieranie „dodatkowych” zysków banków, wynikających z wyższego oprocentowania. 

Wprowadzony pod koniec 2021 r. pułap oprocentowania kredytów w celu ochrony kredytobiorców przed rosnącymi kosztami finansowania był kilkakrotnie przedłużany zarówno pod względem zakresu, jak i czasu trwania (według obecnych przepisów ma obowiązywać do końca I półrocza 23).

Wprowadzono też długoterminowe moratorium na spłatę kredytów, obejmujące około 55% kredytów dla gospodarstw domowych i około 44% kredytów dla przedsiębiorstw.

Stopy kredytów zamrożone na poziomie z 2021 roku

Wsparcie dla kredytobiorców będzie prawdopodobnie przedłużone, gdyż inflacja na Węgrzech jest wysoka, a bank centralny podnosi stopy. Węgierskie banki muszą się zatem liczyć z dodatkową utratą dochodów.

Program wsparcia dla kredytobiorców ogranicza stopy referencyjne kredytów hipotecznych i kredytów dla MŚP o zmiennym oprocentowaniu do poziomu z końca października 2021 r.  

Wówczas stopa procentowa Narodowego Banku Węgier wynosiła 1,8%, a 3-miesięczny BUBOR (odpowiednik WIBORRu) ok. 2%. Obecnie podstawowa stopa NBW to 13%, a BUBOR ponad 16%.

Źródło: BANK.pl