Banki spółdzielcze za większą współpracą w ramach Zrzeszeń

Banki spółdzielcze za większą współpracą w ramach Zrzeszeń
Kazimierz Skajter-Prezes Zarządu BS w Łomży
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki spółdzielcze przyjęły rekomendacje dla sektora na roku 2019 i lata następne podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Efekty pracy Zespołu do spraw Współpracy przedstawił jego moderator- Kazimierz Skajter-Prezes Zarządu BS w Łomży #BankiSpółdzielcze #BPS #SGB

Drugi dzień prac Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie rozpoczęła prezentacja rekomendacji wypracowanych w ramach zespołów programowych.

Wypracowane konkluzje ujęto w dziesięciu punktach, z których najistotniejsze to:

  • stworzenie warunków usprawniających proces decyzyjny w ramach Zrzeszenia,
  • określenie praw i obowiązków dotyczących wszystkich projektów realizowanych na poziomie Zrzeszenia oraz sposoby ich egzekwowania,
  • podejmowanie decyzji w Zrzeszeniach większością głosów,
  • wzmocnienie i rozbudowa centrów usług wspólnych,
  • wystandaryzowanie na poziomie obu Zrzeszeń systemów sprawozdawczych i ewidencji oraz uzgodnienie z dostawcami IT ich formatu,
  • zawarcie w umowie Zrzeszenia zasad uczciwej konkurencji z uwzględnieniem prawa antymonopolowego,
  • pilne konsultacje i warsztaty z Krajową Izbą Rozliczeniową w celu wyboru strategicznych usług płatniczych dla banków spółdzielczych,
  • podejmowanie na rzecz wprowadzenia obligatoryjnych produktów w ramach Zrzeszeń