Banki spółdzielcze: szybciej rosną depozyty niż kredyty

Banki spółdzielcze: szybciej rosną depozyty niż kredyty
Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przedstawiciele IPS- ów na Konwencie na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie pod Warszawą o stabilności bankowego sektora spółdzielczego

W zgodnej opinii IPS-ów ( system ochrony instytucjonalnej w polskiej bankowości spółdzielczej)  na poziomie sektora bankowości spółdzielczej odnotowujemy stały wzrost sum bilansowych, przy jednocześnie wyższej dynamice depozytów nad kredytami.

W efekcie nadwyżki trafiają do banków zrzeszających lokujących owe środki w obligacjach skarbowych-tyleż bezpiecznych, co relatywnie mniej rentownych. Poprawa wskaźników adekwatności kapitałowej i płynnościowych nie zmienia faktu, że coraz silniej odczuwana jest presja kosztowa, gdzie proste rezerwy uległy wyczerpaniu.

Rośnie także liczba i suma łączna kredytów zagrożonych, co stawia na porządku dziennym kwestię efektywności windykacji i restrukturyzacji portfeli kredytowych.

Przewartościowania wymaga w tym kontekście rola dłużnika i wierzyciela.

Poprawie uległ poziom rezerw-nie tylko skutkiem regulacji, ale w efekcie wysiłku samych banków.

Dzięki wzrostowi sum bilansowych utrzymano wyniki netto, ale efektywność wymaga poprawy.