Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – kwiecień 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
GWARANCJE DE MINIMIS Banki uruchomiły program kredytów z gwarancjami portfelowymi BGK. Pierwszy był Bank Spółdzielczy we Wronkach, który udzielił małej firmie kredytu obrotowego w wysokości 170 tys. zł z gwarancją de minimis 102 tys. zł. Umowy na linie gwarancyjne zawarły m.in. zrzeszenia SGB-Banku i Banku BPS. Program jest dedykowany MŚP wyłącznie na nowe kredyty obrotowe o okresie zapadalności nie dłuższym niż 27 miesięcy. BGK poręcza do 60 proc. wartości kredytu, maksymalnie do 3,5 mln zł. Przedsiębiorca może uzyskać gwarancję - przy minimum formalności - w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt. Przez pierwszy rok nie płaci prowizji, za kolejny okres roczny - 0,5 proc. od kwoty gwarancji. Pod adresem www.deminimis.gov.pl ruszyła strona internetowa na temat rządowego programu wspierania przedsiębiorczości. Adresaci serwisu to mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz banki udzielające kredytów.

BIZNES. DOBRY WYBÓR

Zbigniew Wielgosz, prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, został wybrany przez PKPP Lewiatan do ogólnopolskiej galerii przedsiębiorców „Biznes. Dobry wybór”. Organizacja reprezentująca przedsiębiorców prywatnych wytypowała pozytywnych bohaterów, którzy swoimi dokonaniami pokazują, że biznes do dobry wybór, którzy odnoszą sukcesy biznesowe, angażują się na rzecz środowiska lokalnego i partnersko traktują pracowników. To właśnie w GBS Banku udało się stworzyć wzorcowe rozwiązanie w zarządzaniu personelem i wypracować model pracy przyjazny pracownikowi. W całej Polsce wyłoniono 120 przedsiębiorców. W każdym województwie zostanie przygotowany raport, który zaprezentuje historię sukcesu osób z galerii „Biznes. Dobry wybór”.

JAKOŚĆ DOCENIONA

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju zdobył najwyższe certyfikaty w ogólnopolskim programie Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Bank został wyróżniony za świadczenie usług bankowych na rzecz lokalnej społeczności, zgodnie z obraną misją – lokalny pieniądz na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Prawo posługiwania się logotypem JAKOŚĆ ROKU 2012 otrzymał również Bank Spółdzielczy w Ełku.

RYZYKO W DETALU

KNF zmieniła obowiązującą od 2010 r. Rekomendację T dotyczącą dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Joanna Tylińska, doradca zarządu ZBP zwraca uwagę na odejście od odgórnego ustalania przez KNF maksymalnych wartości wskaźnika DtI (relacji wydatków na obsługę zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto) oraz wprowadzenie uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej klienta (zrezygnowano z zawartych w projekcie rygorystycznych wymogów kapitałowych, płynności i BION dla banków). Zasady te mogą być stosowane w odniesieniu do:

 • kredytów i pożyczek ratalnych poniżej wartości czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w styczniu br. 3 680 zł),
 • klientów o co najmniej 6-miesięcznej współpracy z bankiem, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza 6-krotności wynagrodzenia,
 • klientów o co najmniej 12-miesięcznej współpracy z bankiem, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza 12-krotności wynagrodzenia,
 • pozostałych klientów, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia.

W stosunku do projektu rekomendacji zostały podwojone limity, rozszerzono również definicję współpracy z bankiem o osoby, które spłaciły już w całości kredyt w ciągu ostatnich 6 miesięcy (oprócz systematycznie przekazujących wpływy na rachunek bankowy). Rekomendacja jednoznacznie wskazuje na konieczność każdorazowego korzystania w procesie oceny zdolności kredytowej klienta detalicznego z międzybankowych baz danych. KNF oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 31 lipca 2013 r.

PARABANKI W NIEŁASCE?

Biuro Informacji Kredytowej ocenia, że spadek wolumenu kredytów konsumpcyjnych nie wynika z wysokiego poziomu ryzyka, lecz głównie z ich migracji na rynek nieregulowany. Banki, poczynając od 2010 r., zasadniczo obniżyły szkodowość ekspozycji. W 2012 r. w sektorze i w SKOK-ach udzielono łącznie 5,9 mln kredytów ratalnych i gotówkowych, tj. aż o 21 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadki dotyczyły zwłaszcza kredytów ratalnych. Wartość umów na kredyty gotówkowe (40,4 mld zł) zawartych w 2012 r. była o 6,4 proc. wyższa, tymczasem liczba nowych umów kredytowych zmniejszyła się o 4 proc. Banki udzieliły o 10 proc. mniej kredytów ratalnych, a ich wartość była aż o 32 proc. niższa.

Jak zauważa dr Andrzej Topiński, główny ekonomista BIK, trend ten rozpoczął się jeszcze zanim wprowadzono Rekomendację T. – Z naszych danych wynika, że ubiegłoroczne spadki w ekspozycjach konsumenckich są spowodowane coraz mniejszą liczbą kredytów udzielanych na małe kwoty, zwłaszcza ratalnych. Średnia kwota kredytu ratalnego jest trzykrotnie niższa niż gotówkowego.

Rekomendacja T po zmianach pozwala na stosowanie uproszczonej procedury zdolności kredytowej dla kredytów gotówkowych do wysokości średniej płacy (32 proc. wolumenu w 2012 r.) i dla kredytów ratalnych do czterokrotności średniej płacy (89,5 proc.). – Jeżeli przyczyną migracji kredytów ratalnych na rynek nieregulowany był wymóg stosowania pełnej procedury badania zdolności kredytowej, to po zmianach powinny one powrócić do banków – mówi dr A. Topiński.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI