Banki Spółdzielcze: Banki spółdzielcze a plan Morawieckiego, czyli jak zbudować polski kapitał – przyczynek do dyskusji

Banki Spółdzielcze: Banki spółdzielcze a plan Morawieckiego, czyli jak zbudować polski kapitał – przyczynek do dyskusji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
16 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwany popularnie planem Morawieckiego. W pierwszym punkcie cel odpowiedzialnego rozwoju określa się jako "uwolnienie własnego potencjału dla odpowiedzialnego rozwoju Polski i podniesienia jakości życia Polaków".

Zdzisław Kupczyk, Stefan Cieśla

W planie przyjęto, iż „dalszy wzrost powinien być oparty także na kapitale krajowym”. Słusznie podkreślono, iż „państwo nie stworzyło przedsiębiorcom warunków do wzrostu”. Odchodząc od metropolitalnego modelu rozwoju, stwierdzono, że „Polska musi w pełni wykorzystać własny potencjał rozwojowy i włączyć mniejsze miasta oraz obszary wiejskie w procesy rozwojowe, żeby zbudować silną gospodarkę we wszystkich regionach”. Rada Ministrów jednoznacznie stwierdziła, że „strategicznym celem jest pomnażanie polskiego kapitału finansowego, społecznego, technologicznego i w zakresie edukacji”.

 

Nowa strategia rządowa sprowadza się do tezy, iż rozwój społeczny i gospodarczy RP należy zapewnić poprzez wsparcie polskiego sektora gospodarczego. Warto w tym miejscu postawić tezę, iż rozwój przedsiębiorczości społecznej, w tym rozwój przedsiębiorczości poza metropoliami, powinien opierać się na ścisłej współpracy pomiędzy mikro i małymi przedsiębiorstwami a bankami spółdzielczymi działającymi na danym terenie.

 

Tezę tę można uzasadnić historycznie, ponieważ – jak wiadomo – banki spółdzielcze powstały jako instytucje wspierające i chroniące polską przedsiębiorczość w czasach XIX-wiecznego braku suwerenności przed naciskami HAKATY (Deutscher Ostmarkenverein). Pierwsze tego typu formy organizacyjne zaistniały już w XIX w., kontynuowane były w kolejnych dekadach XX i XXI w. W mijającym 25-leciu powstały z oddolnej inicjatywy banków spółdzielczych niezależne zrzeszenia, tj.:

  • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu (obecnie Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB- -Bank S.A.).
  • Bank Unii Gospodarczej S.A. (BUG S.A.) w Warszawie,
  • Gospodarczy Bank Południowo- -Zachodni S.A. we Wrocławiu, a także dziewięć banków regionalnych utworzonych na mocy ustawy o restrukturyzacji finansowej banków spółdzielczych i BGŻ uchwalonej 24 czerwca 1994 r.

Po kilkuletniej ewolucji na polu bankowości spółdzielczej pozostały dwa banki zrzeszające – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.

Zdzisław Kupczyk

Wywodzi się z sektora bankowości spółdzielczej. W Banku BPS pracuje od momentu jego powstania, czyli od 2002 r., początkowo był dyrektorem Oddziału w Sieradzu, następnie przez 10 lat dyrektorem warszawskiego Oddziału Regionalnego. Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie. Od 27 marca 2013 r. był wiceprezesem zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, od 24 marca 2014 r. p.o. prezesa zarządu. Od 27 stycznia 2015 r. jest prezesem zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Przed rozpoczęciem kariery w bankowości piastował stanowiska w administracji państwowej i gospodarczej, od 1980 r. zawsze na stanowiskach kierowniczych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości we Wrocławiu oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z zakresu „Zarządzania nowoczesnym bankiem”. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, w obszarze „Zarządzanie w gospodarce”.

Niezmiernie ważną rolę banków spółdzielczych potwierdzają wydarzenia ostatnich lat, kiedy to podczas światowego kryzysu finansowego 2008 r. właśnie one były jednym z ważniejszych dostarczycieli kapitału dla polskiego mikro i małego przedsiębiorcy i pozwoliły mu przetrwać trudny czas. W chwili obecnej – zamiast za miliardy złotych repolonizować banki komercyjne, sprzedane kilkanaście lat temu zagranicznym instytucjom finansowym często poniżej wartości – warto podjąć działania, które wzmocnią sektor banków spółdzielczych.

Aby ocenić potencjał spółdzielczości bankowej jako swego rodzaju idei, należy przypomnieć, iż zarówno Raifeisen Bank, jak i Credit Agricole są instytucjami finansowymi wywodzącymi się ze spółdzielczości bankowej. Osiągnęły one sukces, korzystając z oparcia w lokalnych bankach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI