Banki przewidują spadek zysków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.wykres.01.400x274Tegoroczny wynik finansowy banków komercyjnych będzie o 9,6 proc. niższy od ubiegłorocznego - wynika z opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego ankiety nt. planów finansowych banków w 2016 r.

Co ciekawe, banki przewidują wzrost zarówno wyniku odsetkowego – o 8,1 proc. (w 2015 r. spadł on o 4,3 proc.) – jak i wyniku z tytułu opłat i prowizji – o 6,7 proc. (w 2015 r. spadek o 3,1 proc. Skąd zatem spadek wyniku? Banki przewidują, że koszty działania zwiększą się o 5,8 proc.  Na zmniejszenie wyników wpływ ma również podatek bankowy

W ankiecie wzięły udział  banki komercyjne, których udział w aktywach sektora wyniósł  na koniec 2015 r. łącznie 91 proc. Z ich odpowiedzi wynika, że zwrot z kapitałów (ROE) nie będzie wyższy niż 7 proc. – a zatem o 1,2 pkt proc. mniej niż w 2015 r., a zwrot z aktywów (ROA) nie przekroczy 0,72 proc., zmniejszając się z poziomu 0,84 proc. odnotowanego na koniec 2015 r. KNF zauważa, że dochodzi również do przesunięcia istotnej liczby znaczących banków w kierunku niższych przedziałów rentowności.

Banki opierały swoje plany na własnych scenariuszach makroekonomicznych. Roczną dynamikę realną PKB prognozują w przedziale 2,5-4,2 proc. przy średniej na poziomie 3,5 proc. To nieco mniej niż zapisano w założeniach do tegorocznej ustawy budżetowej – 3,8 proc. na poziomie prognozy Komisji Europejskiej.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym szacowany jest przez banki w przedziale od -0,3 do 2,3 proc. przy średniej na poziomie 1 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego miałaby na koniec 2016 r. znaleźć się w przedziale 7-10,3 proc. przy średniej na poziomie 9,1 proc. (w założeniach do ustawy budżetowej zapisano 9,8 proc.).

Stopa WIBOR 3M na koniec br. prognozowana jest przez banki w przedziale 1,20-2,17 proc. przy średniej 1,63 proc. Najczęściej jednak przewidywany jest poziom 1,7 proc. – bliski projekcji makroekonomicznej NBP, zakładającej niezmienność stóp procentowych NBP i WIBOR 3M na poziomie 1,73 proc.

Rentowność dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa na koniec br. prognozowana jest w przedziale 1,25-3,94 proc. przy średniej 3,06 proc. Prognozy banków dla złotego kształtują się w przedziale 3,44-4,34 dla dolara (średnia 3,89), 3,90-4,40 dla euro (średnia 4,18) oraz 3,42-4,04 dla franka szwajcarskiego (średnia 3,80).

Przemysław Szubański