Bank Zachodni WBK będzie wspierał pomorskie firmy w handlu zagranicznym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bzwbk.logo.04.400x100Bank Zachodni WBK oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podpisały list intencyjny o współpracy, której celem jest pomoc firmom z województwa pomorskiego zainteresowanym handlem zagranicznym. Wspólna inicjatywa ma zachęcić przedsiębiorców do ekspansji na nowe rynki zbytu. Wsparcie regionalnych firm wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz w Regionalny Program Strategiczny - Pomorski Port Kreatywności. Jest to również część Programu Rozwoju Eksportu, przygotowanego przez Bank Zachodni WBK wspólnie z partnerami merytorycznymi.

Współpraca Banku Zachodniego WBK oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego obejmie m.in. organizację konferencji dla regionalnych przedsiębiorców. Będą oni mogli również wziąć udział w misjach gospodarczych i webinariach, podczas których poznają najnowsze trendy w zakresie ekspansji zagranicznej. „Chcemy pokazać pomorskim firmom, jakie rozwiązania mogą być dla nich pomocne we współpracy z kontrahentami z innych krajów. Jako Bank, który od lat wspiera polski biznes, mamy do tego niezbędną wiedzę i narzędzia. Przynależność do międzynarodowej Grupy Santander daje nam takie możliwości ze względu na bardzo dobrą znajomość realiów poszczególnych rynków” – mówi Robert Wiński, Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w Gdańsku.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, wartość polskiego eksportu w okresie styczeń-sierpień br. wyniosła ponad 480 mld złotych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 6,9%. Z kolei analizy Banku Zachodniego WBK pokazują, że za 5 lat udział eksportu towarów w PKB Polski urośnie do poziomu ok. 50%, a licząc wraz z usługami, może osiągnąć niemal 60% PKB. „Eksport pełni coraz większą rolę nie tylko w gospodarce naszego kraju jako całości, ale również poszczególnych regionów, w tym Pomorza. Cieszymy się, że możemy być pierwszym bankiem, realizującym tego typu współpracę z władzami samorządowymi. Mamy nadzieję, że jej wynikiem będą dalsze wzrosty w sektorze regionalnego eksportu” – dodaje Robert Wiński.

„Województwo Pomorskie należy do jednych z większych eksporterów w kraju. Ale dobry wynik eksportowy to głównie działalność dużych firm z naszego regionu. Nadal niewykorzystany zostaje potencjał eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego chcemy zachęcić pomorskie firmy do większej aktywności na rynkach zagranicznych” – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Podpisane 20 października br. porozumienie wpisuje się w działalność Banku Zachodniego WBK, który posiada wieloletnie doświadczenie w praktycznym wspieraniu polskiego biznesu. Jedną z takich inicjatyw jest Program Rozwoju Eksportu, przygotowany wspólnie z partnerami merytorycznymi: Bisnode, Google oraz Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Program powstał, aby pomagać polskim przedsiębiorcom w ich działalności na rynkach zagranicznych i dostarczać im rzetelną wiedzę z różnych dziedzin związanych z eksportem, takich jak m.in. analiza rynków, weryfikacja kontrahentów, finansowanie ekspansji zagranicznej czy ubezpieczenia eksportowe.

Źródło: BZ WBK