Bank Światowy: Polska spadła na 33. miejsce w rankingu Doing Business

Bank Światowy: Polska spadła na 33. miejsce w rankingu Doing Business
Fot. PIxabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska zajęła 33. miejsce w najnowszej edycji rankingu Banku Światowego Doing Business, który porównuje warunki prowadzenia biznesu w 190 krajach świata. W poprzedniej edycji raportu Polska sklasyfikowana została na 27. pozycji.

#BankŚwiatowy: Polska uczyniła płacenie podatków bardziej skomplikowanym #DoingBusiness

W tym roku uzyskała 76,95 pkt, tj. o 0,36 mniej niż przed rokiem, wynika z raportu Banku Światowego.

Bardziej skomplikowane płacenie podatków

„Polska uczyniła płacenie podatków bardziej skomplikowanym przez wymóg comiesięcznego składania raportów VAT, wydłużenie listy towarów i usług podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia VAT oraz nowe wymogi w zakresie raportowania SAF-T” – czytamy w raporcie.

Z drugiej strony, Polska wprowadziła ułatwienia w egzekwowaniu kontraktów poprzez automatyzowany system losowego wybory sędziów, podkreślono w materiale.

Na czele rankingu pozostała Nowa Zelandia

Liderem w tegorocznym zestawieniu krajów o najbardziej przyjaznym otoczeniu biznesu, podobnie jak rok temu, została Nowa Zelandia. Drugie miejsce zajął Singapur, a kolejne Dania.

Minister Emilewicz: polska gospodarka w bardzo dobrej kondycji

– Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji. Potwierdzają to nie tylko krajowe dane gospodarcze, ale także prognozy i zestawienia instytucji międzynarodowych, w tym także Banku Światowego. Polski rząd w ostatnim czasie wprowadził setki ułatwień i przywilejów dla biznesu. Są to m.in.: ulga na B+R, reforma specjalnych stref ekonomicznych, 100 zmian dla firm, Konstytucja Biznesu, mały ZUS oraz obniżenie podatku CIT dla najmniejszych firm. W przygotowaniach są kolejne proprzedsiębiorcze zmiany, takie jak Pakiet MŚP, ograniczenie zatorów płatniczych czy bardziej przyjazny dla przedsiębiorców system zamówień publicznych. Bank Światowy, przygotowując ranking Doing Bussines, obniżył Polsce noty głównie ze względu na regulacje, których wprowadzenie było konieczne, żeby uszczelnić system podatkowy i zlikwidować lukę w podatku VAT. Uznajemy walkę z procederem wyłudzeń podatkowych oraz idące za tym miliardowe, dodatkowe wpływy do budżetu za sukces. Dzięki takiemu podejściu w naszym kraju zmniejszył się odsetek osób dotkniętych ubóstwem. Udało się to osiągnąć bez podwyższania podatków, a wręcz pomimo ich obniżenia (CIT dla najmniejszych firm) – tak minister Jadwiga Emilewicz komentuje ranking Doing Business.

O dobrej kondycji polskiej gospodarki świadczą konkretne dane, rankingi, prognozy:

– Dynamiczny rozwój gospodarczy – 2017 wzrost PKB o 4,8 proc., I półrocze 2018 – 5,2 proc.

– Korzystne perspektywy wzrostu PKB w 2018 o ok. 4,5 proc. (KE, BŚ, OECD, MFW)

– Podniesienie ratingu przez S&P z BBB+ do A-

– Wysoka pozycja Polski w Indeksie Kapitału Ludzkiego (Polska na 30. miejscu na 157 gospodarek)

– Zaliczenie Polski przez agencję FTSE Russell do kategorii gospodarek rozwiniętych.

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce

Sam Bank Światowy dwa tygodnie temu podniósł nam prognozę wzrostu PKB na lata 2018-2020 odpowiednio do 4,7 proc., 3,9 proc. i 3,6 proc. (wobec 4,2 proc., 3,7 proc. i 3,5 proc. prognozowanych w kwietniu br.). Wśród czynników napędzających wzrost PKB Bank Światowy obok konsumpcji prywatnej i wydatków rządowych, wymienił też odbicie w inwestycjach prywatnych.

– Nasz rząd w ostatnim czasie wprowadził cały szereg ułatwień i przywilejów dla biznesu takich jak: ulga na B+R, reforma specjalnych stref ekonomicznych, 100 zmian dla firm, Konstytucja Biznesu, mały ZUS, obniżka CIT dla najmniejszych firm. W naszych regulacjach koncentrujmy się jednak na MŚP, zaś Bank Światowy, konstruując ranking Doing Business, na dużych i średnich przedsiębiorstwach – podkreśla Jadwiga Emilewicz. Spadek pozycji Polski w rankingu Doing Business wynika w głównej mierze z wprowadzenia zmian, które mają na celu uszczelnienie podatków. Te zmiany przełożyły się na zwiększenie sprawozdawczości podatkowej. Bank Światowy niestety nie ocenia w DB całego systemu i całości reform.

Raport posługuje się bardzo specyficzną, punktową metodologią, co sprawia, że wiele ze zmian wprowadzanych w Polsce (ukierunkowanych na MŚP) nie znajduje odzwierciedlania w wynikach.

Dlatego spadek w rankingu nie oznacza, że rząd zaniechał działań poprawiających warunki prowadzenia biznesu, jest wręcz przeciwnie. Metodologia raportu tego nie uwzględnia, bo siłą rzeczy obejmuje wycinek rzeczywistości.

– Rząd poważnie podszedł do tematu walki z patologiami w sferze podatków, uszczelnił system VAT i w efekcie wygenerował ogromne wpływy do budżetu. Zamiast podnosić podatki, uszczelniliśmy system i ograniczyliśmy proceder wyłudzeń, z którym poprzedni rząd przez lata nie umiał sobie poradzić. Uszczelnienie systemu VAT przynosi wymierne efekty, również dla firm – poprawia środowisko konkurencyjne, w jakim działają przedsiębiorstwa, i ogranicza nieuczciwą konkurencję – wskazuje szefowa MPiT.

W kolejnych krokach, dzięki działaniom uszczelniającym, będzie można teraz ograniczyć część obowiązków sprawozdawczych.

Źródło: ISBnews/Centrum Prasowe PAP