Bank Spółdzielczy w formule biznesowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.11.foto.13.a.100xMimo że w latach 2007-2008 w okresie dobrej koniunktury gospodarczej banki spółdzielcze wypracowały rekordowe wyniki, ich udział w rynku jest wciąż niewielki i waha się od 5,5 do 7,0 proc., co świadczy o potrzebie zmian systemowych w tym sektorze.

Stanisław Murawski

W Spółdzielczej Grupie Bankowej w Poznaniu funkcjonuje 151 banków, w tym 41 posiada aktywa do 50 mln zł, 44 od 51 do 100 mln zł, 36 od 101 do 150 mln zł, 14 od 151 do 200 mln zł, 16 powyżej 200 mln zł. Banki o sumie bilansowej poniżej 50 mln zł stanowią 8,5 proc. aktywów całej grupy, banki o aktywach powyżej 150 mln zł – 47 proc., banki największe (powyżej 200 mln zł) – 32 proc. W ubiegłym roku 26 BS-ów, których suma bilansowa była wyższa niż 150 mln zł, uzyskało przyrost aktywów w łącznej kwocie 966 mln zł do poziomu 2,283 mld zł, co oznacza dynamikę w wysokości 42 proc.

Korelacje w bilansach

Przedziały kapitałowe w SGB przedstawiają się następująco: 75 BS-ów dysponuje kapitałem do 8 mln zł, 40 BS-ów – od 8 mln zł do 15 mln zł, 36 BS-ów – powyżej 15 mln zł, zaś 31 BS-ów (o sumie bilansowej powyżej 150 mln zł) – 714 mln zł, tj. 42 proc. kapitału całej grupy. W grupie banków największych 16 BS-ów posiada kapitał powyżej 5 mln EUR. Jak ten potencjał przekłada się na wyniki?

Na koniec czerwca br. 31 największych banków (o sumie bilansowej powyżej 150 mln zł) wygenerowało 70,41 mln zł zysku brutto, tj. 52 proc. wyniku całej grupy, natomiast 41 banków najmniejszych (o sumie bilansowej poniżej 50 mln zł) osiągnęło 13,5 mln zł zysku brutto, tj. 10 proc. wyniku SGB.

Współczynniki wypłacalności banków przedstawiały się następująco: w 41 BS-ach (o sumie bilansowej do 50 mln zł) współczynnik wynosił od 12,3 proc. do 35 proc. (w tej grupie 17 BS-ów posiadało współczynnik powyżej 20 proc.), w bankach z aktywami od 50 mln zł do 100 mln zł współczynnik wahał się w przedziale 9,58-22,9 proc. (w 11 BS-ach powyżej 15 proc.), zaś w bankach największych (o sumie bilansowej powyżej 150 mln zł) 9,27-13,9 proc. Dane te wskazują na wyraźną korelację: im wyższa suma bilansowa, tym niż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI